Logo UVGrau en Enginyeria InformàticaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) Logo del portal

El Grau en Enginyeria Informàtica confirma l'acreditació internacional EUR-ACE® fins a 2025

Els Graus en Enginyeria Informàtica i en Enginyeria Multimèdia de la Universitat de València han rebut la certificació Euro-Inf, què reconeix la qualitat d'aquestes titulacions que s'imparteixen en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

En el marc dels processos de millora contínua i d'excel·lència en l'activitat docent de la Universitat de València que s'impulsen des del Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, els títols de Grau en Enginyeria Informàtica i en Enginyeria Multimèdia han obtingut el segell Euro-Inf fins a 2025. En aqueix moment es procedirà a la revisió i renovació de l'acreditació.

Aquesta certificació, atorgada per EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education), és gestionada a Espanya per ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), el Consejo general de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) i Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI). La certificació implica l'avaluació del títol segons estàndards definits, d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Amb l'obtenció d'aquest segell, els Graus en Enginyeria Informàtica i en Enginyeria Multimèdia de la Universitat de València adquireixen reconeixement internacional que facilita la mobilitat acadèmica i professional i ofereix la garantia de compliment dels més alts estàndards europeus i internacionals en l'àmbit de la informàtica.

L'obtenció d'aquest reconeixement és fruit del treball conjunt desenvolupat des de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i la Unitat de Qualitat de la Universitat de València per a la incorporació dels més alts nivells de qualitat docent.

La direcció de l’ETSE-UV està molt satisfeta pel suport que aquests segells atorguen als nostres estudis i pel valor que aporten al currículum del nostre estudiantat.