Logo UVGrau en Enginyeria InformàticaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) Logo del portal

Una Nau de Solidaritat és el programa on s'enmarquen les accions de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de València i es coordina des de la Comissió 0'7, formada per representants dels tres estaments universitaris –Estudiants, PAS i PDI-, que estableix les línies generals d'actuació de la Universitat de València en materia de cooperació i la distribució del pressupost 0'7.

Els estudiants i les estudiantes poden fer la seua aportació solidària a aquest programa en el moment de realitzar la matrícula. Aquestes aportacions passen a formar part del pressupost destinat a generar espais de participació dels estudiants vinculats amb la cooperació internacional per al desenvolupament gestionats per la Delegació per a Estudiants mitjançant el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi), com ara:

  • La convocatòria de projectes de cooperació, sensibilització i educació per al desenvolupament, en la qual se subvencionen projectes gestionats i desenvolupats mitjançant associacions i col·lectius d'estudiants de la Universitat de València.
  • La convocatòria de borses de viatge per a activitats de cooperació, que té per objectiu donar suport a tot l’estudiantat interessat i motivat en participar en accions de cooperació en col·laboració amb ONGD.

Per informar-vos amb més detall, podeu accedir a les memòries de cooperació de la Universitat de València on es poden consultar els projectes de cooperació realitzats per estudiantes i estudiants, així com PDI i PAS. [Informes i memòries