Logo UVGrau en PedagogiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

  • Estudiants de Pedagogia

Convalidació - Adaptació - Reconeixement

Són termes diferents que no han de portar a confusió. Quan parlem de convalidacions ens referim a assignatures de llicenciatura i diplomatura de diferents titulacions. Parlem d'adaptació quan són assignatures de la mateixa titulació però de diferents plans d'estudi (per ex. de llicenciatura a grau). Finalment reconeixement seria equivalent a les convalidacions però per als nous plans d'estudi: Grau i Màster.

Les adaptacions dels plans d'estudi a extingir als nous plans o graus es farà segons les taules d'equivalències que trobaràs en la pàgina web de la Facultat per a cada titulació.

La resta d'assignatures que no apareguen en la taula d'equivalències no tenen reconeixement automàtic, amb la qual cosa, haurà de sol·licitar el seu reconeixement mitjançant instància.

Diplomatura i Llicenciatura

Què puc convalidar?

Es podrà demanar convalidació entre assignatures amb el mateix o semblant contingut, els mateixos crèdits a cursar i una nomenclatura també similar.
Mai es podran convalidar assignatures de primer cicle per assignatures de segon cicle, ni sol·licitar convalidació d'assignatures ja convalidades anteriorment.

En quin termini puc presentar-les?

Les convalidacions s'hauran de sol·licitar en la Secretària del centre, durant el termini que s'esmenta en cada curs, que sol ser coincident amb el termini de matrícula.

Quina documentació he de presentar?

El certificat de notes on consta l'assignatura cursada, el programa de l'assignatura, el pla d'estudis i la instància de sol·licitud de convalidació.

He de matricular-me de les assignatures que vaja a demanar convalidació?

No. Quan et contesten sobre la convalidació sol·licitada podràs, si vols, ampliar la teua matrícula amb les assignatures denegades, sempre que siguen del segon quadrimestre o anuals, ja que les convalidacions es resolen abans de finalitzar el primer quadrimestre.

He de pagar per les assignatures convalidades?

Actualment hauràs de pagar el 25% dels crèdits que se te convaliden.

Com puc saber si se m'ha convalidat o no?

Se t'envia una resolució per correu postal.

Quina nota tindré en l'assignatura de convalidació?

La mateixa que tenies.

Grau

Què puc sol·licitar que em reconeguen?

La normativa de la UV indica que el reconeixement de crèdits en els ensenyaments universitaris oficials de grau haurà de respectar les regles bàsiques:

Matèries de formació bàsica sempre que la titulació de destinació pertanga a la mateixa branca que la d'origen.

Seran també objecte de reconeixement els crèdits corresponents a les altres matèries de formació bàsica cursada pertanyent a la branca de destinació.

La resta dels crèdits seran reconeguts per la universitat tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les restants matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal.


Com puc sol·licitar el reconeixement i quan?

Serà necessària la instància, els programes de les assignatures i un certificat de notes. Els expedients seran resolts pel degà/na de la Facultat, previ informe de la Comissió Acadèmica de Títol (CAT) corresponent.

MÀSTER

Que puc sol·licitar que em reconeguen?

No es poden reconèixer mes de 45 crèdits com a conseqüència de competències adquirides en els cursos o programes de doctorat regulats d'acord amb anteriors ordenacions.
En cap cas es podrà reconèixer el Treball de finalització de Màster.

Com puc sol·licitar-ho i quan?

Es lliura la instància en la secretaria juntament amb:

  • Fotocòpia confrontada o compulsada del certificat de notes
  • Fotocopia confrontada o compulsada del programa de l'assignatura segellada
  • Pla d'estudis

Se sol·licitaren en el termini indicat en el seu moment.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies