Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

La proposta d'investigació que es presenta tracta de respondre a quatre dels reptes específics que es plantegen en l'estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació sota l'epígraf REPTE EN CANVIS I INNOVACIONS SOCIALS. L'objectiu principal es dirigeix a analitzar el paper dels factors personals, generacionals i socioculturals (tant a nivell individual com col·lectiu) en el desenvolupament del benestar i el desenvolupament laboral. La finalitat última és contribuir al creixement i a la creació d'ocupació de qualitat en el context dels canvis organitzacionals, personals i socials que estan esdevenint en les societats actuals.
L'objectiu principal de ESTEEM és maximitzar la qualitat i l'eficàcia dels programes de formació en seguretat que s'ofereixen a la UE.
La teoria de l'adaptació ha estat un dels models teòrics més utilitzats en Psicologia per entendre i estudiar el benestar subjectiu (BS) (si bé el seu ús ha estat molt limitat a la Psicologia del Treball). Aquesta teoria proposa que les persones responen als successos de l'entorn mitjançant respostes que alteren el seu nivell de BS a curt termini, però amb el temps s'adapten al seu nou entorn i tornen al seu nivell basal de BS. Així, la teoria prediu que és improbable observar canvis substancials en el BS de les persones a llarg termini.
El principal objetivo de BELASOS es identificar las condiciones de los contextos organizacionales que generan Bienestar laboral sostenible en el trabajo, mediante la integración del estudio de bienestar en el trabajo con el del desempeño y la productividad.
PROYECTO BELASOS
Su objetivo general es determinar cómo el cambio en el bienestar psicológico de los equipos de trabajo a través del tiempo influye sobre el cambio en sus resultados.
PROYECTO PROMETEO