University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Per participar en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats, primer cal superar la Fase local de la UV.

Requisits

  • Ser estudiant de la Universitat de València matriculat en el curs acadèmic en què és realitza la competició.
  • Tindre coneixements de valencià que permeten mantenir una bona expressió i una parla fluida. No serà necessària l’acreditació, però cal tenir en compte que els debats és desenvolupen en valencià.
  • Emplenar la inscripció per a participar en la Fase local de la UV mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València.

Funcionament

  1. L’estudiantat inscrit ha de realitzar el curs preparatori d’argumentació i oratòria de la Lliga de Debat Universitària. Està previst que aquest curs comence el 3 d'octubre de 2023.
  2. Una vegada acabada la formació, s’organitzen en equips els i les estudiants que disputaran la Lliga interna de la Universitat de la Universitat de València.
  3. Un jurat designa l’equip guanyador i la millor oradora o millor orador, que reben premis en metàl·lic. 
  4. De la Lliga interna, la Universitat de València tria les persones que integren l’equip de la UV en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives.
  5. Els membres de l’equip de la Universitat de València reben una formació addicional que consisteix en 20 hores d’entrenament i pràctica en debats.

Inscripció

La inscripció estarà oberta des del 13 al 28 de setembre de 2023 en la Seu Electrònica de la Universitat.

Places

Hi ha 30 places. Les persones inscrites amb un número d’ordre superior a 30 passen a formar part de la llista d’espera automàticament. S’utilitza la llista d’espera per cobrir les possibles vacants que és produïsquen abans de l’inici del curs preparatori de la Fase local de la UV.