University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

  • Peu de signatura de correu electrònic UV.  (Prema i identifique's)

    El "Reglament de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València" (ACGUV 227/2014) estableix en el set article 7 que: “1. L'ús  del  correu  electrònic  per  a  comunicacions  corporatives  estarà  limitat  als  comptes  de  la Universitat, i haurà de complir amb el propòsit de l'acompliment del treballador, sent necessària la inclusió en els missatges de correu sortints de la clàusula relativa a la confidencialitat de les dades i la utilització del contacte de correu electrònic exclusivament per a la fi d'aquest correu.”