University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

El Tribunal Constitucional ha definit un nou dret, el dret fonamental a la protecció de dades, a partir de la interpretació del que es disposa en l'article 18.4 de la Constitució Espanyola. En aquesta secció es recullen els fonaments jurídics de les sentències del Tribunal Constitucional (STC's) més rellevants: