University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

«Per consegüent, la garantia de la intimitat adopta avui un enteniment positiu que es tradueix en un dret de control sobre les dades relatives a la pròpia persona; l'anomenada 'llibertat informàtica' és, així, dret a controlar l'ús de les dades inserides en un programa informàtic (habeas data) i comprén, entre altres aspectes, l'oposició del ciutadà al fet que determinades dades personals s'utilitzen per a fins diferents d'aquell legítim que en va justificar l'obtenció (SSTC 254/1993, fonament jurídic 7é; 11/1998, fonament jurídic 4t; 11/1998, fonament jurídic 4t i 94/1998, fonament jurídic 4t)».

(FJ 2n)