Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

El Centre va ser creat, a proposta de la Junta de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, per acord de la Junta de Govern de la Universitat de València d'abril de 1983, durant el Rectorat del Prof. Joaquin Colomer Sala, amb la denominació inicial de "Centre de Documentació d'Art Valencià Contemporani", adscrit a l'Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives.

Posteriorment, per acord del Consell de l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives amb data 23 de novembre de 2006, va passar a denominar-se "Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani Prof. Romà de la Calle", en honor a la trajectòria del professor, biobibliografia del qual pot consultar-se en este enllaç.

A partir del moment de la seua creació, fa tres dècades, el Centre és el primer espai dedicat a l'estudi, arxiu i catalogació d'Art Valencià Contemporani.

La cessió per part del llavors departament d'Estètica i del ICIE d'uns determinats espais al Centre, va permetre la incorporació de nombrosos llibres, així com diverses donacions de monografies, catàlegs, revistes, cartells i altres documents relatius a l'art valencià des de la postguerra fins a l'actualitat, enriquint-se l'Arxiu.

Es va anar organitzant un determinat dipòsit d'obres d'art, que s'exposaven permanentment al públic universitari en els seus propis espais. Avui aquest nucli d'obres ha estat catalogat i adscrit al Fons Patrimonial d'Art Contemporani de la Universitat de València, tal com s'estudia i arreplega en determinades publicacions del Cinquè Centenari de la UV, dedicades a la història dels Fons Patrimonials de la institució.

Igualment es va crear un grup d'investigació adscrit al ICIE i al Departament d'Estètica i Teoria de l'Art que, després del pertinent conveni entre la UV i la Diputació de València, va publicar onze números de REÜLL – Revista d’ Informació i Cultura Visual, coordinada pel Prof. Romà de la Calle.

D'igual manera, aquest grup d'investigació va signar contractes amb l'editorial Fernando Torres per a engegar la col·lecció de llibres titulada "Aesthetica", que va publicar diversos títols de l'especialitat, fins a la sobtada defunció de l'editor. També va fer el propi amb l'editorial Nau Llibres en la qual es va articular la col·lecció "Art i Filosofia", que durant una dècada va ser editant treballs de recerca així com diferents tesis doctorals del Departament.

Junt amb tot l'anterior, els intercanvis amb altres centres d'art, museus, sales d'exposicions i galeries han ajudat, d'aquesta manera, a conformar un ampli fons documental i d'arxiu que paulatinament va complint un dels objectius fonamentals del Centre, puix que es tracta de reunir el major nombre de materials informatius sobre la creixent plàstica valenciana, amb la finalitat de facilitar la seua consulta a tots aquells investigadors especialitzats en aquesta àrea de treball.

Existeix, des de fa anys, un acord entre el Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani Prof. "Romà de la Calle" i l'Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA), pel qual els arxius de la citada associació es dipositen en el Centre de Documentació.

Més informació:  http://cdavc.blogspot.com