Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

Els petits luthiers té com uns dels objectius principals dotar d’autonomia creativa a l’alumnat i professorat implicant-los en processos de creació artística contemporània. Per una part, la construcció de les eines dintre d’una filosofia DIY ens aproparà a un concepte artesanal que reforçarà la idea d’un treball artístic autèntic que lluita contra la visió de solucions precuinades a mode de recepta que acaben per homogeneïtzar l’aprenentatge i anul·lar el vertader valor pensament artístic.
La línia d'investigació és usar de manera continuada procediments per pensar reflexivament i creativament i convertir-los en una manera d' enfrontar-se a situacions diverses, cultura del pensament en acció. Apostant per una investigació transdisciplinària (marcs, eines i estratègies) promovent el compromís cívic amb l'objectiu d'empoderar els i les futures professionals de l'educació.
La finalitat del projecte és contribuir a un enfocament més plural de les modalitats d'ensenyament- aprenentatge en la Universitat, centrant-se especialment en les quals afavoreixen el pensament reflexiu-creatiu i la consciència de l'alumnat en la construcció del coneixement i en el seu procés d'aprenentatge. Des del contrast que permet la pràctica reflexiva i el treball en equips col·laboratius, el projecte vol ser una contribució més al disseny d'aquestes intervencions i experiències d'aprenentatge, aportant evidències del seu efecte en el desenvolupament professional i el desenvolupament de les competències genèriques en l'educació superior a través de desenvolupament de pràctiques transdisciplinars i des de la perspectiva dels objectius de desenvolupament sostenible.
El projecte té com a objectiu millorar les capacitats de les autoritats estatals per a identificar, analitzar, monitorar i avaluar en línia discurs d'odi amb la finalitat de desenvolupar i enfortir estratègies contranarratives (discurs upstander) contra el discurs d'odi motivat per racisme, xenofòbia, islamofòbia, antisemitisme i antigitanisme. En el marc del grup de treball liderat per Benno Herzog i del grup d'Investigació de Teoria Crítica es procura discutir i generar un mapa de bones pràctiques i eines didàctiques i efectives per a la contranarrativa del discurs d'odi en la web.
Aquest projecte d'investigació, finançat a través de les subvencions per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura, es proposa esclarir els fets esdevinguts, així com la seua significació simbòlica i, sobretot, la seua pervivència en la memòria recorrent huit dècades de vida de les imatges i es manifestarà en documents per a centres escolars, així com un material visual, projectes per a espais expositius, centres cívics, o associacions, donant lloc a conferències i debats.
Es tracta d'un projecte d'innovació educativa elaborat per un equip de professors/as de l'àrea de sociologia que imparteix assignatures enfocades a comprendre l'estructura social i les seues implicacions per a l'educació en els graus de Maestro d'Educació Infantil i d'Educació Primària, i en el Màster en Professor d'Educació Secundària en la Universitat de València i en la Universitat de Cantàbria. El projecte utilitza el cinema com a eina didàctica per a l'anàlisi de la realitat social, concretament les desigualtats socials. Es tracta de visualitzar (una o diverses) pel·lícules i analitzar-les a partir dels continguts vistos en l'assignatura (bibliografia, classes magistrals), primer de manera individual i després en un seminari grupal en classe. En aquest sentit és una iniciativa que parteix d'experiències anteriors de similars característiques (EspaiCinema) desenvolupades en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.
INSTRUMENTARIUM XX1 és un projecte innovador que té com a objectiu principal el disseny, construcció i validació d'instruments musicals per al S. XX1, caracteritzats per la hibridació entre l'analògic i el digital, conjugant tradició, avantguarda i sostenibilitat. Els instruments, realitzats amb materials ecològics, tindran la possibilitat d'amplificació mitjançant un sistema elèctric-mecànic basat en tecnologia low cost. Característiques d'aquests serà l'ergonomia i l'adaptabilitat a diferents edats i condicions físiques, la seua robustesa i portabilitat. La seua capacitat per a generar nous sons i la seua desvinculació d'un paradigma sonor concret facilitarà l'encaix multicultural i l'obertura cap a llenguatges contemporanis. L'altre objectiu és validar els instruments creats amb persones de totes les edats, mitjançant la seua participació activa i inclusiva en processos de creació artística. INSTRUMENTARIUM XX1 es planteja com un laboratori sonor itinerant, instal·lable, educatiu i cultural per al desenvolupament creatiu i artístic de qualitat i que garantisca una societat més compromesa amb l'art i la cultura. La validació pren forma d'intervenció plural en contextos educatius i culturals, formals, no formals i *infor- mals, perseguint un altre dels objectius, el de la transferència de coneixement. S'iniciarà una investigació que permeta la millora de les prestacions i accions mitjançant dades obtingudes de les experiències dels participants.
Aquest projecte té per objecte identificar les principals iniciatives sobre experiències participatives infantils i de governança a la Comunitat Valenciana. La investigació permetrà conéixer les eines i principals metodologies participatives infantils utilitzades. Amb això, s'oferirà una informació útil i innovadora per a articular una guia operativa de construcció de capacitats en les experiències participatives infantils, especialment pressupostos participatius amb enfocament d'infància.
El projecte planteja l'establiment d'un programa de recerca al voltant de l’anàlisi de les complexitats i definició de la identitat valenciana i com aquesta es desenvolupa i es construeix de forma notable per mitja de les manifestacions artístiques, estètiques i de disseny. D’aquesta manera, el projecte aborda eixe anàlisi des de les arts, el disseny i la cultura visual, aspectes fonamentals i sobre els que es construeixen i es projecten les identitats i que tenen una repercussió molt important en la seua mateixa definició.