Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

Aquest projecte d'investigació, finançat a través de les subvencions per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura, es proposa esclarir els fets esdevinguts, així com la seua significació simbòlica i, sobretot, la seua pervivència en la memòria recorrent huit dècades de vida de les imatges i es manifestarà en documents per a centres escolars, així com un material visual, projectes per a espais expositius, centres cívics, o associacions, donant lloc a conferències i debats.
Es tracta d'un projecte d'innovació educativa elaborat per un equip de professors/as de l'àrea de sociologia que imparteix assignatures enfocades a comprendre l'estructura social i les seues implicacions per a l'educació en els graus de Maestro d'Educació Infantil i d'Educació Primària, i en el Màster en Professor d'Educació Secundària en la Universitat de València i en la Universitat de Cantàbria. El projecte utilitza el cinema com a eina didàctica per a l'anàlisi de la realitat social, concretament les desigualtats socials. Es tracta de visualitzar (una o diverses) pel·lícules i analitzar-les a partir dels continguts vistos en l'assignatura (bibliografia, classes magistrals), primer de manera individual i després en un seminari grupal en classe. En aquest sentit és una iniciativa que parteix d'experiències anteriors de similars característiques (EspaiCinema) desenvolupades en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.
INSTRUMENTARIUM XX1 és un projecte innovador que té com a objectiu principal el disseny, construcció i validació d'instruments musicals per al S. XX1, caracteritzats per la hibridació entre l'analògic i el digital, conjugant tradició, avantguarda i sostenibilitat. Els instruments, realitzats amb materials ecològics, tindran la possibilitat d'amplificació mitjançant un sistema elèctric-mecànic basat en tecnologia low cost. Característiques d'aquests serà l'ergonomia i l'adaptabilitat a diferents edats i condicions físiques, la seua robustesa i portabilitat. La seua capacitat per a generar nous sons i la seua desvinculació d'un paradigma sonor concret facilitarà l'encaix multicultural i l'obertura cap a llenguatges contemporanis. L'altre objectiu és validar els instruments creats amb persones de totes les edats, mitjançant la seua participació activa i inclusiva en processos de creació artística. INSTRUMENTARIUM XX1 es planteja com un laboratori sonor itinerant, instal·lable, educatiu i cultural per al desenvolupament creatiu i artístic de qualitat i que garantisca una societat més compromesa amb l'art i la cultura. La validació pren forma d'intervenció plural en contextos educatius i culturals, formals, no formals i *infor- mals, perseguint un altre dels objectius, el de la transferència de coneixement. S'iniciarà una investigació que permeta la millora de les prestacions i accions mitjançant dades obtingudes de les experiències dels participants.
Aquest projecte té per objecte identificar les principals iniciatives sobre experiències participatives infantils i de governança a la Comunitat Valenciana. La investigació permetrà conéixer les eines i principals metodologies participatives infantils utilitzades. Amb això, s'oferirà una informació útil i innovadora per a articular una guia operativa de construcció de capacitats en les experiències participatives infantils, especialment pressupostos participatius amb enfocament d'infància.
El projecte planteja l'establiment d'un programa de recerca al voltant de l’anàlisi de les complexitats i definició de la identitat valenciana i com aquesta es desenvolupa i es construeix de forma notable per mitja de les manifestacions artístiques, estètiques i de disseny. D’aquesta manera, el projecte aborda eixe anàlisi des de les arts, el disseny i la cultura visual, aspectes fonamentals i sobre els que es construeixen i es projecten les identitats i que tenen una repercussió molt important en la seua mateixa definició.
Els objectius d'aquest projecte són: 1) Crear i validar dos programari en línia per al desenvolupament i avaluació d'habilitats d'entonació, la primera per a veu cantada (Cantus) i la segona per a instruments d'entonació contínua o variable (Plectrum). Els instruments abordats amb el programa són els de vent-metall (trompeta, trompa i trombó) i entenimentada (viola, violí i violoncello), tenint en compte l'adequació del prototip avaluat a les diferències de gènere identificades en la literatura d'investigació (gèneres femení i masculí dels models d'exercicis o mostres vocals, disseny de la interfície, model de procés d'aprenentatge més relacional) i llenguatge no sexista 2) Generar coneixement pedagògic respecte dels processos d'ensenyament-aprenentatge de l'entonació en institucions d'educació musical , facilitant el treball docent en l'entrenament i avaluació d'aquesta habilitat.
Aquest projecte avalua l'impacte que l'art públic en contextos universitaris a través de diferents tipus d'intervencions artístiques, instal·lacions, performances... tenen en la sensibilització de la comunitat educativa (PDI, PAS i alumnat) respecte a la igualtat de gènere i la diversitat sexual.
L'Observatori d'lgualtat Educativa a la localitat de Manises és una iniciativa permanent d'estudi a partir de la recopilació i l'anàlisi d'indicadors educatius, així com de la seua difusió i divulgació per posar-ho al servei de la ciutadania i de les persones responsables de les institucions educatives i de polítiques del municipi. L'equip de la Universitat de València està format per la coordinació a càrrec de la professora Alícia Villar Aguilés i el professor Francesc J. Hernàndez i Dobon i amb la participació del professorat José Beltrán, Daniel Gabaldón, Sandra Obiol i Ignacio Martínez. A més, es compta amb una graduada en Sociologia, Vera Massaguer, com a tècnica de l'Observatori. Des de l'Observatori es porta a terme l'anàlisi de la informació recollida d'indicadors educatius, la redacció dels informes que se'n deriven i també es promouen accions de formació i de divulgació de les temàtiques i qüestions d'interés estudiades. És una iniciativa que es va iniciar en 2017.