Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

TRADIASIA (Transculturality and Diversity in East Àsia) busca desafiar els enfocaments eurocèntrics en l'educació superior ampliant l'oferta actual d'Estudis d'Àsia Oriental en la UV, apostant per descolonitzar el currículum mitjançant teories crítiques i els estudis postcolonials centrats en esta regió, promovent noves maneres de pensar el món des de les societats i cultures de l'est asiàtic. Tradiasia recorre la complexitat de les cultures i històries d'Àsia Oriental, proposant nous enfocaments que examinen la seua diversitat i elements transculturals. El seu objectiu és examinar les interaccions a la regió que van més enllà de les fronteres nacionals.
El projecte d’innovació educativa COMETA pretén impulsar l’adquisició de competències professionals docents amb la utilització de metodologies actives en la formació inicial del professorat. Està dissenyat per apropar la formació que els estudiants reben a la universitat amb les demandes reals del sistema educatiu, la societat i el mercat laboral impulsant la col·laboració amb altres entitats educatiu-culturals i socials.
La línia d'investigació és usar de manera continuada procediments per pensar reflexivament i creativament i convertir-los en una manera d' enfrontar-se a situacions diverses, cultura del pensament en acció. Apostant per una investigació transdisciplinària (marcs, eines i estratègies) promovent el compromís cívic amb l'objectiu d'empoderar els i les futures professionals de l'educació.
Este projecte pretén elaborar un quadern multimèdia en format digital amb informació útil sobre tècniques d'investigació qualitativa, centrant-se en l'entrevista en profunditat i la investigació documental. La metodologia qualitativa forma part dels processos d'investigació en la societat del coneixement, ja que els problemes contemporanis requereixen incorporar la perspectiva qualitativa per a aprofundir en la comprensió i interpretació dels complexos fenòmens socials.
Second Round és un projecte d’innovació consolidat (vinculat al Grup Consolidat GCID23_2584190) centrat en el foment de l’educació artística al món de l’Educació Secundària. Durant el curs 2023-2024 volem continuar amb el Projecte “Second Round: Art i Lluita a Secundària”, després de 8 edicions consecutives, centrant-nos en els museus com a institucions aliades, promovent aliances amb els museus inclusius i sostenibles.
El present projecte reconeix la pertinència i necessitat de valorar i promoure el pensament creatiu en adolescents. Proposem un impuls del nivell creatiu del nostre alumnat adolescent que cursa secundària, incorporant per a això un recurs de gran rellevància com són els museus, entorns d'educació informal poderosos que poden ajudar-nos a millorar l'escenari educatiu de secundària, generant sinergies amb els centres educatius Per a això proposem impulsar la trobada amb el potencial educatiu que ens ofereixen els museus, activant esforços de mediació entre centres de secundària i museus. Afrontar i abordar de forma anticipada el repte ajudarà a conéixer millor la situació, emfatitzar les fortaleses que tenen els nostres estudiants i detectar els punts susceptibles de millora entorn del pensament creatiu.