Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

Description of research activity:
"CREARI grup de recerca en pedagogies culturals" es dedica a estudiar les sinèrgies culturals i les accions educatives, tot incorporant els avanços de les tecnologies digitals i la cultura visual. Ens interessa analitzar i millorar les condicions dels diferents públics tant en les manifestacions artístiques com en la resta de realitats patrimonials. Estem involucrats en l'educació en arts tant als àmbits de l'educació formal com de l'educació no formal, amb una especial atenció cap als museus i els entorns patrimonials. Considerem primordial involucrar-nos en els assumptes de la formació d'educadors, tot atenent als nous entorns digitals, prioritzant els criteris de cooperació i donant cabuda als nous models educatius. Incorporem al grup membres de diferents procedències, considerant que la interdisciplinarietat és un aspecte fonamental de la nostra idea de recerca. Ens hem especialitzat en formació del professorat de tots els nivells educatius, afavorint la integració del col·lectiu docent com un element cultural de primera entitat. El nostre grup està integrat per una sèrie de persones vinculades a institucions educatives i de recerca, gent interessada en l'impuls, el..."CREARI grup de recerca en pedagogies culturals" es dedica a estudiar les sinèrgies culturals i les accions educatives, tot incorporant els avanços de les tecnologies digitals i la cultura visual. Ens interessa analitzar i millorar les condicions dels diferents públics tant en les manifestacions artístiques com en la resta de realitats patrimonials. Estem involucrats en l'educació en arts tant als àmbits de l'educació formal com de l'educació no formal, amb una especial atenció cap als museus i els entorns patrimonials. Considerem primordial involucrar-nos en els assumptes de la formació d'educadors, tot atenent als nous entorns digitals, prioritzant els criteris de cooperació i donant cabuda als nous models educatius. Incorporem al grup membres de diferents procedències, considerant que la interdisciplinarietat és un aspecte fonamental de la nostra idea de recerca. Ens hem especialitzat en formació del professorat de tots els nivells educatius, afavorint la integració del col·lectiu docent com un element cultural de primera entitat. El nostre grup està integrat per una sèrie de persones vinculades a institucions educatives i de recerca, gent interessada en l'impuls, el desenvolupament i la innovació de projectes educatius a l'entorn dels museus, de les arts visuals, la música i la cultura contemporània. Volem generar projectes internacionals i especialment de cooperació, tant a l'àmbit latinoamericà com en l'espai europeu.
[Read more][Hide]
 
Web:
 
Scientific-technical goals:
  • Crear línies de recerca relacionades amb projectes educatius i artístics, incorporant nous referents d'àmbit nacional i internacional
  • Impulsar la formació continuada dels integrants de les institucions educatives participants
  • Impulsar publicacions i altres formes de difusió que siguen un reflex de l'activitat del grup
  • Promoure projectes innovadors relacionats amb l'educació artística i les pedagogies culturals
  • Generar espais de comunicació entre els actants de l'art contemporani