Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria Logo del portal

L'Economia Social com a sector socioeconòmic integrat per cooperatives, societats laborals, ONG, fundacions i altres organitzacions voluntàries i empreses socials, ha experimentat un fort creixement en el món, especialment a Europa, on l'any 2009 donava feina a més de 14,5 milions de persones, segons el Comitè Econòmic i Social Europeu-CIRIEC (2012). El seu dinamisme econòmic i laboral a Espanya i la Comunitat Valenciana també és forta: el nombre d'entitats d'Economia Social espanyoles arriba a la xifra de 51.762, amb una facturació de 101.555.000 d'€ i 11.372.488 socis en 2007. Almenys el 15% d'aquestes organitzacions (les d'una grandària significativa), conformen un univers empresarial considerable necessitat de professionals de la gestió. Aquest sector social està complint importants funcions reguladores del sistema social i econòmic, generant cohesió social, mantenint i generant rendes, generant ocupació i inserció d'exclosos / excloses, promovent el desenvolupament territorial i la innovació social (CIRIEC, 2007), raó per la qual les administracions públiques ho consideren un partner clau en les seves polítiques públiques.