Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria Logo del portal

Presentació del IUDESCOOP

 

L’Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment, abreujadament IUDESCOOP, és un centre de recerca, informació i especialització teòrica i pràctica en el camp de l’economia social i cooperativa, en la seu sentit més ampli. Té el caràcter d’institut propi de la Universitat de València.

D’acord amb el seu reglament de règim intern, són finalitats del IUDESCOOP:

  • Fomentar la recerca en els diversos camps de l’economia social i cooperativa.
  • Promoure treballs i línies de recerca relacionats amb l’economia social i cooperativa i impulsar la publicació d’aquests i d’altres treballs nacionals i estrangers de qualitat en publicacions científiques de prestigi.
  • Organitzar i promoure seminaris d’estudi, cursos d’especialització i de doctorat en matèria d’economia social i cooperativa.
  • Elaborar els materials didàctics que estime oportuns per a la realització de cursos, seminaris i altres activitats formatives que tinguen relació amb l’economia social i cooperativa.
  • Dirigir i impulsar el Centre d’Informació i Documentació Europea d’Economia Pública, Social i Cooperativa (CIDEC) i la seua revista Noticias del CIDEC.
  • Impulsar la coordinació amb altres instituts, universitats i centres de recerca, públics i privats, espanyols i estrangers, que emmarquen la seua activitat en el camp de l’economia social i cooperativa, desenvolupant relacions especials amb el CIRIEC Internacional (Centre Internacional de Recerca i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa), amb seu a la Universitat de Lieja, i amb el CIRIEC-Espanya, amb seu a la Facultat d’Economia de la Universitat de València, col·laborant en l’edició de les seues revistes científiques CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, Cuadernos de Trabajo de Economía Social y Cooperativa i altres publicacions científiques.
  • Establir relacions permanents amb les organitzacions del moviment cooperatiu i de l’economia social en els diversos àmbits territorials i sectorials i impulsar la col•laboració entre la Universitat i l’economia social.
  • Proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de les especialitats de l’Institut a qui ho sol·licite.
  • Col·laborar amb les diverses instàncies de la Generalitat Valenciana, amb els poders públics de diferent àmbit i amb la Unió Europea en les matèries relacionades amb l’economia social i cooperativa.
  • En general, impulsar i promoure qualsevol iniciativa encaminada al desenvolupament de l’estudi i la recerca en l’àrea de l’economia social i cooperativa.

Per dur a terme aquestes finalitats, el IUDESCOOP es pot coordinar amb altres entitats espanyoles o estrangeres les activitats de les quals siguen semblants o complementàries, a fi de desenvolupar conjuntament projectes de recerca, especialització o qualsevol altra tasca relacionada amb l’àmbit de l’economia social i cooperativa.