Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria Logo del portal

Les principals línies d'investigació desenvolupades són les següents:

 • Observatori iberoamericà de l'ocupació i de l'economia social.

 • Polítiques públiques i Economia social . Disseny i avaluació.

 • Direcció d'empreses cooperatives i entitats d'acció social.

 • Comptabilitat de cooperatives i entitats d'acció social.

 • Règim jurídic de cooperatives i altres entitats d'economia social.

 • Grups empresarials cooperatius i fusions de cooperatives.

 • Govern i democràcia a les empreses cooperatives i d'economia social.

 • Nous models d'oferta de serveis de benestar social - serveis de dependència.

 • Inserció sociolaboral i economia social.

 • Economia social , dinàmiques d'ocupació i autoocupació col·lectiva.

 • Teoria econòmica de l'economia social.

 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals en empreses d'economia social.

 • Innovació social i xarxes empresarials.

 • Tecnologies de la informació i la comunicació i dret.

 • Voluntariat i organitzacions voluntàries.

 • Observatori permanent del cooperativisme i de l'economia social valenciana.