Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

Projectes CEF concedits

EUROLogin2020: Cloud platforms using the cross-border identification of European citizens through eIDAS nodes

El grup d'investigació LISITT coordina el projecte EUROLogin2020. La iniciativa integrarà l'eID DSI en els sistemes de tres proveïdors europeus d'intercanvi electrònic de dades.

ROL: Coordinador

01/03/2021 - 31/07/2022

Més informació

Novetats

 

eID4Spain2020: Public administrations connecting to the Spanish eIDAS node

El projecte eID4Spain2020, coordinat pel grup d'investigació LISITT, connectarà els serveis electrònics públics prestats per tres administracions públiques espanyoles al node eIDAS espanyol a través de CL@VE 2.0 per a permetre l'autenticació transfronterera d'acord amb el Reglament eIDAS.

ROL: Coordinador

01/03/2021 - 31/07/2022

Més informació

Novetats

 

AS4EDI2020: Implementation of the CEF eDelivery AS4 Profile across Europe

El grup d'investigació LISITT coordina AS4EDI2020, un projecte que pretén promocionar l'ús de l’eDelivery Digital Service Infraestructure (infraestructura del servei digital, DSI) entre entitats públiques i privades mitjançant la integració del perfil AS4 en 6 punts d'accés (AP) per part dels participants en la implementació. Açò contribuirà a l'ampliació dels serveis de lliurament electrònic registrat (ERDS) d’eIDAS i l'ús d'una comunicació xifrada segura entre les administracions públiques, les empreses i la ciutadania.

ROL: Coordinador

01/02/2021 - 31/07/2022

Més informació

Novetats

 

EURINV19: Adopting the European Standard by using consolidated eInvoicing cloud platforms

El grup d'investigació LISITT coordina el Projecte Europeu EURINV19, la principal meta del qual és donar suport a les empreses proveïdores d'EDI. El seu objectiu final se centra en la promoció de les transaccions internacionals d'eInvoice d'acord amb l'estàndard europeu.

ROL: Coordinador

01/01/2020 - 30/04/2021

Més informació

Novetats

 

AS4EDI19: European EDI Providers integrating the AS4 eDelivery

La Universitat de València coordina, a través de l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació (IRTIC), el Projecte Europeu AS4EDI19. La iniciativa dona suport a accions i iniciatives destinades a fomentar l'intercanvi internacional de documents de manera segura i de confiança.

ROL: Coordinador

01/12/2019 - 31/05/2021

Més informació

Novetats