Logo de la Universdad de Valencia Logo Instituto Interuniversitario López Piñero Logo del portal

III Matinal d’Història de la Ciència

  • 5 mayo de 2017
Image de la noticia

III JORNADA D’ACTUALITZACIÓ CIENTÍFICA PER A PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I DE BATXILLER, durant el 5 i 6 de maig de 2017

La Ciència en Acció

L’objectiu d’aquesta matinal és reflexionar respecte als mites del mètode de la ciència a partir dels estudis d’història i sociologia de la ciència. Els participants podran conèixer les conclusions dels principals treballs al voltant d’aquests temes i pensar així com transportar les qüestions tractades a activitats d’aula.

Els estudis d’història i sociologia de la ciència han mostrat la diversitat d’estratègies seguides per les persones que desenvolupen investigacions per obtenir dades i formular explicacions científiques. Han estat estudiades les formes construcció de dades fiables i compartibles, així com les condicions per la reproducció d’experiments i la circulació de sabers. Els estudis han mostrat també que les controvèrsies són habituals dins de la comunitat científica. En aquest últim sentit, tot i que sovint s’ha evidenciat la forta connexió dels laboratoris amb altres espais socials, en aquesta matinal ens centrarem en la vida dins dels espais de recerca.

La sessió d’Eduard Aibard permetrà conèixer els trets bàsics de la visió convencional de la ciència i del mètode científic - principalment construïda des de la filosofia de la ciència. Revisarem els seus problemes i deficiències més importants. Seguidament ens introduirem el l’àmbit interdisciplinari  del estudis socials de la ciència i tecnologia (Science & Technology Studies o STS), des dels seus orígens en la sociologia del coneixement científic fins als anomenats “estudis de laboratori”. Aquests darrers inicien una nova etapa en l’estudi de la ciència, caracteritzada , fonamentalment, per l’anàlisi empíric i per la focalització en les pràctiques científiques i no únicament en els seus resultats o productes. Pararem especial atenció al processos de descobriment, als experiments i a la producció de nous fets científics. Finalment comentarem el nou règim organitzatiu de la ciència actual, marcat per una creixent privatització i mercantilització del coneixement científic, i els seus efectes en la recerca i l’activitat científica.

Desprès d’aquesta conferència, els participants podran estudiar un dels casos millor analitzats: la controvèrsia entre Pasteur i Pouchet al voltant de la generació espontània, presentat per Ximo Guillem i José Ramón Bertomeu, que faran també una introducció l’anàlisi de les controvèrsies científiques. Tal i com hem fet dins d’altres matinals, els participants disposaran d’un dossier documentals amb lectures addicionals per ampliar la informació. També podran conèixer els recursos bibliogràfics de l’Institut López Piñero, així com les exposicions i altres activitats de divulgació relacionades.

 

Programa

Divendres 5

18 h. Presentació del programa. Objectius. Materials.

18.30 - 19h. Els mites del mètode científic. Ximo Guillem i José Ramón Bertomeu (Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència, Universitat de València)

19h - 20 h. Visita a la biblioteca i l’exposició. Presentació dels recursos bibliogràfics del centre.

 

Dissabte 6

9.30 - 10.30 h. Presentació. Eduard Aibar (Universitat Oberta de Catalunya): La vida del laboratori. Els estudis CTS i els mites respecte als mètodes de la ciència.

10.30 – 11,30 h. Discussió.

11,30 – 12 h. Descans

12 – 13 h. Ximo Guillem ; José R. Bertomeu « La controvèrsia Pouchet-Pasteur ». L’ús de les controvèrsies científiques a l’aula.

13 - 14 h. Debat i conclusions finals.

Participants

Eduard Aibar

 

Eduard Aibar és professor als Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i director del grup de recerca sobre Open Science and Innovation. És doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor associat al Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Universitat de Barcelona i investigador postdoctoral a la Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT, Universiteit Maastricht, Països Baixos). Imparteix docència d’estudis de ciència i tecnologia (Science & Technology Studies) i sobre disseny de la recerca en el Grau d'Humanitats i en el Màster i Programa de Doctorat sobre Societat de la Informació i del Coneixement. Ha publicat nombrosos treballs sobre la interacció entre el desenvolupament cientificotecnològic i el canvi social i organitzatiu en àmbits com l'e-Government, l'urbanisme o Internet. Actualment lidera un projecte d'investigació sobre la relació entre ciència i producció col·laborativa (peer production), en concret el projecte explora el contingut científic i tecnològic de Wikipedia.

 

Ximo Guillem

Professor de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”. Llicenciat en bioquímica i biologia i màster en comunicació científica, obtenia el seu doctorat en història de la ciència en el 2008. Des d’aleshores ha realitzat diverses estades d’investigació a centres com la Universitat de Leeds i el Institut Max Planck d’Història de la Ciència (Berlin). La seua recerca s’ha centrat en l’àmbit de la ciència reguladora i especialment en la regulació de la seguretat alimentària als segles XIX i XX. És autor del llibre “De la Cuina a la Fàbrica. L’aliment industrial i el frau” publicat per Publicacions de la Universitat d’Alacant el 2010.

José Ramón Bertomeu

Professor de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”. Llicenciat en química, ha desenvolupat la seva carrera investigadora dins de l’àmbit de la història de la ciència. Professor invitat a les universitats de Harvard i Manchester. Els seus temes de recerca principals són la història de la química, la ciència a les aules durant els segles XIX i XX, els instruments científics i la cultura material de la ciència, i les relacions entre ciència i llei. El seu llibre més recent està dedicat a una presumpta enverinadora del segle XIX: La verdad sobre el caso Lafarge. Ciencia, justicia y ley durante el siglo XIX, Barcelona: El Serbal, 2015. Es editor del blog: “Ciencia y ley en acción”:

Organitzen:

Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”, Universitat de València.

Centre de Formació del Professorat, CEFIRE-CTEM, València.

Delegació per a la incorporació a la universitat de la Universitat de València.

Càtedra de Divulgació de la Ciència, Universitat de València.

INSCRIPCIÓ:

Inici inscripció: 22 de març de 2017

Més informació: www.uv.es/ihmc

Imágenes: