University of Valencia logo Logo Interdisciplinary Research Structure for Sustainability (ERISOST) Logo del portal

IV Seminari: “Els efectes de les polítiques educatives neoliberals en la segregació escolar: de les evidències empíriques als models alternatius”

  • January 10th, 2019
Image de la noticia

El projecte de recerca ‘Mapa escolar Municipal’ neix d'un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Universitat de València-Estudi General (UVEG) i té com a objectiu principal conèixer l'evolució i la situació actual de la realitat escolar en el municipi de València. En aquest projecte que es va iniciar en 2017 participen al voltant de quinze professors i professores de les Facultats de Ciències Socials, Economia, Pedagogia, Geografia i Magisteri, i l'Institut de recerca Emigra de la UAB en el disseny de les etnografies escolars. El mes d'abril passat vam presentar les primeres conclusions d'aquesta recerca a la comissió de Mapa escolar del Consell Escolar Municipal
El segon objectiu central del conveni consisteix en la formació de joves investigadores/s en el coneixement de la realitat escolar a través de la pràctica en la recerca social i educativa. Durant el primer es van formar quatre estudiants de les facultats de Magisteri, Geografia i Ciència Socials. També, en col·laboració amb l'institut Emigra de la UAB dissenyem la formació de vint estudiants de les facultats de Pedagogia, i Ciències Socials en la recerca a través de l'etnografia escolar. Durant el present any estan realitzant nou etnografies escolars grupals en set centres de la ciutat. Aquesta recerca ens permetrà accedir a la realitat escolar concreta de set centres públics i privats d'infantil, primària i secundària
El tercer objectiu del conveni assumeix que tant la recerca i la producció de coneixement com la transferència social dels seus diagnòstics i conclusions als diversos sectors socials implicats és una responsabilitat que competeix a totes les institucions de l'administració i, en particular, a les universitats públiques. En els seminaris anteriors del nostre projecte s'han presentat i debatut la situació de l'educació obligatòria en la societat espanyola, la relació entre la desigualtat social i el procés educatiu, la relació ens els models de zonificació escolar, elecció de centre i equitat educativa. En ells han intervingut, juntament amb l'equip de recerca de la Universitat de València, els professors Julio Carabaña de la Universitat Complutense; Enrique Martín-Criado i Juan Miguel Gómez de la Universitat Pablo de Olavide; Jordi Pamiés, Miguel Martorell i Silvia Carrasco de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Xavier Bonal de la Universitat de Barcelona.
El present seminari se centra en l'anàlisi dels efectes de les polítiques educatives neoliberals en l'educació obligatòria amb una particular atenció als efectes que aquestes polítiques tenen en la segregació escolar i en els processos d'elecció i l'assignació escolar.
Com ha assenyalat recentment Jaume Carbonell, precisament ressenyant un de les anàlisis més rigoroses que s'han publicat en aquesta direcció, el llibre de Jurgo Torres Santomé: “Polítiques educatives i construcció de personalitats neoliberals i neocolonialistes”:

“Un dels propòsits del neoliberalisme és la penetració de la lògica del mercat a l’educació i en altres àmbits socials i culturals. En els últims temps la seva influència creix quantitativament i qualitativa.

La màxima podria resumir-se així: menys Estat i més mercat però amb el permís del primer. I amb moltes matisacions, doncs amb freqüència el neoliberalisme cohabita amb el pensament neoconservador de l’Estat, i fins i tot amb la dictadura. El cas de Xile no és una anècdota. Tampoc ho és el govern de la Comunitat de Madrid sota el mandat d’Esperanza Aguirre. Canvien els governs -d’igual o diferent signe- però aquestes polítiques desreguladores i insolidàries, que premien al més fort i al més espavilat i castiguen al més feble, segueixen aquí, amb nous mecanismes, conceptualitzacions i terminologies".
Els mapes escolars, com hem comprovat en la nostra recerca i exposarem, reflecteixen i concreten aquesta realitat a les nostres ciutats.
És necessari un diagnòstic rigorós però també anar més enllà pensar alternatives des de la recerca social i educativa i des de les polítiques educatives compromeses amb la igualtat social i l'equitat educativa. El nostre seminari també apunta en aquesta direcció.

El programa és el següent:

Dimecres 7 de novembre
17: 00-17.15. Presentació de l'IV seminari.
Saló d'Actes de la Facultat de Ciències Socials. Av.Tarongers, 4b. 46021 València
Intervindran: José Manuel Rodríguez (Professor de Sociologia i coordinador del projecte Mapa Escolar Municipal; Mireya Royo (Cap del Servei d'Educació de l'Ajuntament de València); Ramón Llopis (Vicedegà d'organització acadèmica de la Facultat de Ciències Socials)

https://mmedia.uv.es/buildhtml/52934

17.15 -18.30
Polítiques educatives i construcció de les personalitats neoliberals en l'educació obligatòria a Espanya. A càrrec de Jurjo Torres, Catedràtic de Pedagogia de la Universitat de La Corunya. Presenta Almudena Navas, Professora de la Facultat de Pedagogia i membre de l'equip de recerca del Projecte Mapa Escolar

https://mmedia.uv.es/buildhtml/52935

18: 45-20.00
Els efectes de les polítiques educatives neoliberals en la societat valenciana. Cap a una model de ciutat educadora. A càrrec de Jaume Martínez-Bonafé, Professor Titular de la Universitat de València. Presenta Vicente Horcas, Professor de la Facultat de Magisteri i membre de l'equip de recerca del Projecte Mapa Escolar

https://mmedia.uv.es/buildhtml/52936

Dijous 8 de novembre

10.30-11.45
El districte únic i la segregació escolar: de les creences de la llibertat d'elecció de les famílies a les evidències proporcionades per la recerca social i educativa. A càrrec de Francisco J. Murillo, professor titular de la Universitat Autònoma de Madrid. Presenta Daniel Gabaldón, professor de la Facultat de Ciències Socials i membre de l'equip de recerca del Projecte Mapa Escolar

https://mmedia.uv.es/buildhtml/53029

12.00-13.15
Territori, educació i desigualtat: criteris per a una planificació educativa per a l'equitat. A càrrec de Xavier Bonal, professor titular de la Universitat de Barcelona. Presenta Luis Vila professor de la Facultat d'Economia i membre de l'equip de recerca del Projecte Mapa Escolar

https://mmedia.uv.es/buildhtml/53025

16.00-17.15
La zonificació escolar a la ciutat de València. A càrrec de l'equip de recerca del projecte Mapa Escolar

https://mmedia.uv.es/buildhtml/53030

17.30- 19
El conflicte entre la lliure elecció de les famílies i l'equitat social en la legislació educativa. A càrrec d'Ana Valero, professora de la Universitat Castella-la Manxa. Presenta Borja de Madaria, Tècnic Superior de l'equip de recerca del Projecte Mapa Escolar

https://mmedia.uv.es/buildhtml/53031

El seminari tindrà lloc en el Saló d'Actes de la Facultat de Ciències Socials. Av.Tarongers, 4b. 46021 València

Col·laboren

Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.

ERI d'Estudis de Sostenibilitat de la Universitat de València