University of Valencia logo Logo Permanent Training and Educational Innovation Service (SFPIE) Logo del portal

El Pla d’Actualització Docent (PAD) és un programa formatiu que s’adreça a tot el PDI de la Universitat de València i té la intenció de facilitar l’accés a formació en metodologíes, tecnologíes i desenvolupament d’habilitats professionals, que puguen contribuir a la millora de l’activitat docent.

NOVETAT MOLT IMPORTANT
A partir d’aquesta quarta edició el PAD passarà a ser una convocatòria de cursos, no un títol, amb la qual cosa tot l’alumnat que s’inscriga aquest any no tindrà dos edicions per a completar el títol sinó tan sol una. Per això en aquesta ocasió hem fet una proposta molt àmplia perquè l’alumnat puga finalitzar en un any les hores per a obtindré el títol. Sinó l’obtenen sempre podran demanar-ne les certificacions individuals dels cursos realitzats amb Apte.

 


Edició IV (2022)

Durada: 75 hores
Places: 50

Cronograma i planificació del PAD IV Edició

Data d’inscripció
Des del 22 de març a les 10:00 hores i fins al 28 de març a les 14:00 hores.

 

Destinataris


Professorat de la Universitat de València en actiu durant el desenvolupament del pla.

Criteris de priorització

  1. Comptar amb una recomanació de la Unitat de Qualitat de la UV
  2. No haver rebut formació en els últims 5 anys en el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)
  3. Ordre d'inscripció: en igualtat de condicions es tindrà en compte el ordre de realització de les sol·licituds

Notes informatives importants

  • No és compatible la realització el mateix any del pla de Formació Inicial del Professorat Universitari, FIPU, amb aquest programa.
  • En l'admissió al curs el criteri serà l'hora d'inscripció en l'activitat formativa

 

Inscripció al PAD


Procediment habitual del SFPIE, és a dir, mitjançant inscripció en la plataforma informàtica del SFPIE:

http://go.uv.es/6B4G4HV 

** L’alumnat que va realitzar la segona edició del PAD i li queden cursos per a obtenir la certificació no cal que s’inscriga, ja està incorporat al proper pla com a alumne/a. Pròximament rebrà una comunicació amb instruccions per accedir a la plataforma, seleccionar els cursos que vol fer en aquesta edició i matricular-se.