University of Valencia logo Logo Permanent Training and Educational Innovation Service (SFPIE) Logo del portal

INSCRIPCIÓ DEL 21 DE NOVEMBRE(A LES 10.00H) FINS A L´1 DE DESEMBRE DE 2023 (A LES 14.00H)

INFORMACIÓ I PROGRAMA DEL  CURS 

Tutorial per fer la inscripció

INSCRIPCIÓ

La Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, estableix en l’article 6.4. que les universitats desenvoluparan la formació inicial i contínua per a l'acompliment dels activitats docents del professorat i proporcionaran les eines i recursos necessaris per aconseguir una docència de qualitat. En l'article 67 refereix al fet que les universitats garantiran la formació docent inicial i continuada del seu professorat. Així mateix, establiran plans de formació inicial i de formació al llarg de la vida que garanteixin la millora professional del seu personal docent i investigador.

En aquest sentit, el Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, a través del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa presenta el curs Formació Inicial del Professorat Universitari (FIPU), l’objectiu del qual és contribuir a la formació del professorat novell amb un conjunt d’activitats formatives encaminades a facilitar la integració a la cultura universitària des de la perspectiva docent i investigadora.