Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

El programa Erasmus+ KA107 compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants que prové de la Unió Europea. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa.  A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

Els imports per a ajudes individuals s'estableixen de la manera següent:

  • Per a estudiants que procedeixen de la Universitat de València i es dirigeixen a països associats: 700€/mes, per un periode màxim de 5 mesos.
  • Per a estudiants que procedeixen de països associats i vénen a la Universitat de València:   850€/mes, per un periode màxim de 5 mesos.

Els estudiants amb procedència o destinació en països associats rebran els següents imports com a ajuda per a despeses de viatge, segons la taula següent:

Distàncies                                                            Import

Entre 10 i 99 km                                     20 EUR per participant

Entre 100 i 499 km                                180 EUR per participant

Entre 500 i 1999 km                               275 EUR per participant

Entre 2000 i 2.999 km                            360 EUR per participant

Entre 3.000 i 3.999 km                           530 EUR per participant

Entre 4.000 i 7.999 km                           820 EUR per participant

8.000 km o més                                    1.500 EUR per participant

 

Per conèixer la distància a la institució de destinació, pots consultar el calculador de distàncies de la Unió Europea

L'import total per al viatge es pagarà un cop arribat a la Universitat de destinació, de conformitat al que disposen les bases de la convocatòria o, al seu cas, el que disposa el conveni de subvenció.

La beca es distribuirà en dos únics pagaments.

  • El primer pagament correspondrà al 70 % del import de l'ajuda individual juntament amb l'import total corresponent al viatge.
  • El segon pagament correspondrà al 30 % restant de l'ajuda individual i s'ajustarà, si es l'estància a estat menor als 5 mesos, al periode acadèmic efectivament realitzat.

L'adjudicació de la mobilitat inclou, per a tots els estudiants, l'assegurança de viatge, a càrrec de la Universitat de València. Aquesta compren les cobertures necessaries per a l'obtenció del visat.