Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia i Procura València Logo del portal

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

  • Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, en relació amb els professionals de l'Advocacia.
  • La formació professional de qualitat dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia per a la garantia de l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
  • Facilitar la futura inserció professional dels titulats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l'exercici professional de l'advocacia.
  • Sensibilitzar els estudiants amb els valors democràtics, amb particular atenció al principi d'igualtat entre homes i dones, i en els valors ètics i deontològics de la professió.
  • Preparar els estudiants per a l'acreditació de la seva capacitació professional.