Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia i Procura València Logo del portal

M.U. ADVOCACIA CURS 2023-24

 

 

 
PRIMER PERÍODE DE DEFENSA DEL TREBALL FI DE MÀSTER                                                        2023-2024

 

 • Els supòsits pràctics es posaran a la disposició dels alumnes, a l'aula virtual el dia 4 de desembre de 2023.
 • El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució dels casos triats, finalitza el 2 de gener de 2024.  
 • El dia de la defensa pública del Treball Fi de Màster serà el 24 de gener de 2024. 
 • El lloc i hora es publicarà amb suficient antelació en la pàgina web del màster.
 • Si no es realitza aquesta inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en aquesta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç d'ENTREU: 

                                           https://ir.uv.es/g4q4QsE

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:         

                      -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la  pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar el següent:

                          Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.

 • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Ana Isabel Blanco. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

                                     - El formulari d'elecció de matèries (cal signar-lo)  i proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits: https://ir.uv.es/n0rFY9g

 

                                           SEGON PERÍODE DEFENSA DEL TREBALL FI de MÀSTER 2023-2024

                                            (Primera Convocatòria Ordinària)                                                                                                    

                  

Els supòsits pràctics es podran a la disposició dels alumnes, a l'aula virtual el dia 15 de febrer de 2024.

El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució als casos triats, finalitza el 14 de març de 2024.

El segon període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà el 27 de març de 2024. El lloc i l'hora es publicarà amb suficient antelació en la pàgina web del màster.

 • Si no es realitza aquesta inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en aquesta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç d'ENTREU: 

                                           https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:         

                      -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la  pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar el següent:

                          Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria  és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.

 • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Ana Isabel Blanco. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

                                     - El formulari d'elecció de matèries (cal signar-lo)  i proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits:

 

Tercer Període Defensa del Treball Fi de Màster 2023-24 (Segona Convocatòria Extraordinària)

 

Els supòsits pràctics es podran a la disposició dels alumnes a l'aula virtual.

El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució als casos triats, finalitza el 15 d'abril de 2024.

El segon període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà l'13 de maig de 2024.

El lloc i l'hora es publicaran amb suficient antelació en la pàgina web del màster.

 • Si no es realitza aquesta inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en aquesta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç d'ENTREU: 

                                           https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:         

                      -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la  pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar el següent:

                          Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.

 • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Ana Isabel Blanco. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

                                     - El formulari d'elecció de matèries (cal signar-lo)  i proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits:

   

    ATENCIÓ:

     Per a poder acreditar, en qualsevol temps i lloc, la possessió del títol de Màster en Advocacia cal pagar les taxes del dipòsit d'este títol.

     La sol·licitud de tancament de l'expedient per a fer el pagament del dipòsit del títol s'ha de fer en la Secretaria de la Facultat, presencialment o a través del correu electrònic: titulosdret@uv.es