Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia València Logo del portal

M.U. ADVOCACIA CURS 2021-22

 

 

PRIMER PERÍODE DEFENSA DEL TREBALL FI DE MÀSTER 2021-2022


 

 • Els supòsits pràctics es posaran a disposició de l'alumnat en l'aula virtual el dia 3 de desembre de 2021.
 • El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució dels casos triats finalitza el 3 de gener de 2022.
 • El dia de la defensa pública del Treball Fi de Màster serà el 21 de gener de 2022.
 • El lloc i hora es publicarà amb suficient antelació en l'aula virtual.
 • Si no es realitza dita inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en esta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç:  
 •  
 •    https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/idioma=ca_ES#/logi    n?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM
 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:                 -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la    pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar:
  • Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.
  • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Alicia Armengot Villaplana. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :
  • Formulari d'elecció de matèries:       https://ir.uv.es/fG0qOkg
  • Proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits. 

_______                   

1ª CONVOCATÒRIA 7 DE FEBRER DE 2022 (Tribunal ajornat per a alumnat confinat)

          Aula 3P08  Salón de Actos Víctor Fairén

 

 

SEGON PERÍODE DE DEFENSA DEL TFM CURS 2021-2022

(Primera Convocatòria ordinària)

 • Atenent a la convocatòria de la prova d'avaluació per a l'accés a l'Advocacia (BOE 22 de març de 2022), s'ajusta el calendari de dates per al segon període de defensa del TFM de la manera següent:
 • Els supòsits pràctics es posaran a disposició de l'alumnat en l'aula virtual el dia 8 d'abril de 2022.
 • El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució dels casos triats finalitza el 9 de maig de 2022.

El segon període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà el 20 de maig de 2022.

El lloc i hora es publicarà amb suficient antelació en la pàgina web del màster.

 • Si no es realitza dita inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en esta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç: 
 • https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/idioma=ca_ES#/logi    n?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:                 -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la    pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar:
  • Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.
  • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Alicia Armengot Villaplana. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

 

TERCER PERÍODE DE DEFENSA DEL TFM CURS 2021-2022

 (Primera Convocatòria ordinària)

    

 • Atenent a la convocatòria de la prova d'avaluació per a l'accés a l'Advocacia (BOE 22 de març de 2022), s'ajusta el calendari de dates per al segon període de defensa del TFM de la manera següent:
 • Els supòsits pràctics es posaran a disposició de l'alumnat en l'aula virtual el dia 23 de maig de 2022.
 • El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució dels casos triats finalitza el 13 de juny de 2022.

El tercer període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà el 17 de juny de 2022.

El lloc i hora es publicarà amb suficient antelació en el aula virtual.

 • Si no es realitza dita inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en esta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç: 
 • https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/idioma=ca_ES#/logi    n?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:                 -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la    pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar:
  • Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecteS'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.
  • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Alicia Armengot Villaplana. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :
  • Formulari d'elecció de matèries:
  • https://ir.uv.es/Yzgg05C
  • Proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits. 

**************************************************************************************

                   

 

 

M.U. ADVOCACIA – CURS 2021-2022

TERCER PERÍODE DEFENSA DEL TREBALL FI DE MÀSTER 2021-2022

 


 

 • Els supòsits pràctics es posaran a disposició de l'alumnat en l'aula virtual.
 • El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució dels casos triats finalitza el 6 de setembre de 2022.

 

       El segon període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà el           13 de setembre de 2022.

       El lloc i hora es publicarà amb suficient antelació enl'aula virtual.

 

 • Si no es realitza dita inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en esta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç: (encara no hi està actiu)
 • https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EST_TFM21

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:                 -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la    pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar:
  • Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.
  • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N'Alicia Armengot Villaplana. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :
  • Formulari d'elecció de matèries:      
  •  
  • Proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits. 

              

 

ATENCIÓ:

Per a poder acreditar, en qualsevol temps i lloc, la possessió del títol de Màster en Advocacia cal pagar les taxes del dipòsit d'este títol.

La sol·licitud de tancament de l'expedient per a fer el pagament del dipòsit del títol s'ha de fer en la Secretaria de la Facultat, presencialment o a través del correu electrònic: titulosdret@uv.es