University of Valencia logo Logo Master's Degree in Legal Practice and Representation - Valencia Logo del portal

  

 

M.U. ADVOCACIA CURS 2023-24

 

 

PRIMER PERÍODE DE DEFENSA DEL TREBALL FI DE MÀSTER 2023-2024

 

 • Els supòsits pràctics es posaran a la disposició dels alumnes en l'aula virtual el dia 4 de desembre de 2023.
 • El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució dels casos triats, finalitza el 2 de gener de 2024.  
 • El dia de la defensa pública del Treball Fi de Màster serà el 24 de gener de 2024. 
 • El lloc i hora es publicarà amb suficient antelació en la pàgina web del màster..
 • Si no es realitza aquesta inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en aquesta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç d'ENTREU: 

                                           https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:         

                      -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la  pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar el següent:

                          Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.

 • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Ana Isabel Blanco. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

                                     - El formulari d'elecció de matèries (cal signar-lo)  i proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits:  https://ir.uv.es/n0rFY9g

 

Segon Període Defensa del Treball Fi de Màster 2023-2024 (Primera Convocatòria Ordinària)   

El segon període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà el 31 de maig de 2023. El lloc i l'hora es publicarà amb suficient antelació en la pàgina web del màster..

 • Si no es realitza aquesta inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en aquesta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç d'ENTREU: 

                                           https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:         

                      -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la  pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar el següent:

                          Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.

 • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Ana Isabel Blanco. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

                                     - El formulari d'elecció de matèries (cal signar-lo)  i proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits:

                                                 https://links.uv.es/p45Vg3J

 

Tercer Període Defensa del Treball Fi de Màster 2023-24 (Segona Convocatòria Extraordinària)

 

Els supòsits pràctics es podran a la disposició dels alumnes, a l'aula virtual el dia 15 d'abril de 2024.

El termini per a formalitzar la sol·licitud de presentació del TFM en la seu electrònica ENTREU, i per a adjuntar la proposta de solució als casos triats, finalitza el 13 de maig de 2024.

El segon període de defensa del Treball Fi de Màster es realitzarà el 30 de maig de 2024.

El lloc i l'hora es publicaran amb suficient antelació en la pàgina web del màster.

 • Si no es realitza aquesta inscripció en la seu electrònica ENTREU, no es tindrà dret a realitzar l'examen en aquesta convocatòria.
 • L'accés a la sol·licitud en la seu electrònica ENTREU es realitza des del següent enllaç d'ENTREU: 

                                           https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_TFM

 • Per a realitzar la inscripció i escollir els supòsits pràctics a exposar, han de seguir-se les següents indicacions:         

                      -En el formulari de sol·licitud electrònica en ENTREU, en la  pestanya DADES DEL TREBALL s'ha d'emplenar el següent:

                          Apartat “TÍTOL DEL TREBALL”:  cal indicar, d'entre els quatre casos pràctics que es proposen, els dos supòsits pràctics escollits per a exposar davant el Tribunal convocat a l'efecte. S'ha d'indicar si el cas de la matèria és: Penal; Civil; Laboral o Administratiutributari.

 • Apartat “TUTOR”: en la pestanya desplegable ha de seleccionar-se el nom i cognoms del responsable del TFM, Professora N' Ana Isabel Blanco. (Ha de seleccionar-se de la llista).
 • Documentació obligatòria a adjuntar escanejada :

                                     - El formulari d'elecció de matèries (cal signar-lo)  i proposta de resolució dels dos supòsits pràctics escollits:

           

            

 

ATENCIÓ:

     Per a poder acreditar, en qualsevol temps i lloc, la possessió del títol de Màster en Advocacia cal pagar les taxes del dipòsit d'este títol.

La sol·licitud de tancament de l'expedient per a fer el pagament del dipòsit del títol s'ha de fer en la Secretaria de la Facultat, presencialment o a través del correu electrònic: titulosdret@uv.es