University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law Practice - Valencia Logo del portal

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÀSICA DEL MÀSTER EN ADVOCACIA

DIRECCIÓ DEL MÀSTER 

Prof. Dr. Jose L. Bosch Cholbi
Contacte: Jose.L.Bosch@uv.es

-       Director Màster Advocacia.

-       Funcionament de la CCA i relacions amb l'ICAV i la UVEG.

-       Actes protocolaris (inauguració, clausura…) i representació del màster.

-       Propostes de reforma i millora.

-       Questions generals i coordinació global.

 

SECRETARIA DEL MÀSTER 

 

Profª. Dra.  Carmen Uriol Egido  

 correu electrònic: Carmen.Uriol@uv.es 

 

-       Convocatòria de reunions de la CCA.

-       Elaboració d'actes de les reunions i expedició de certificats d'acords.

-       Custòdia de la documentació que li corresponga.

-       Supervisió i impuls dels processos de preinscripció i admissió.

-       Processos de qualitat: seguiment, acreditació, etc.

 

1.  COORDINACIÓ DE PROFESSORAT I RELACIONS AMB ESTUDIANTS

Prof. Dr. Eliseu Frigols Brines   

correu electrònic: eliseu.frigols@uv.es

-       Supervisió del professorat UV-ICAV.

-       Pautes generals d'actuació.

-       Gestió del professorat extern: pagaments a docents.

-       Relacions amb estudiants i coordinació amb delegats d'estudiants.

 

2.  COORDINACIÓ DE DOCÈNCIA

 Prof. Dr. Jaime Martí Miravalls     

correu electrònic: Jaime.Marti@uv.es

-       Supervisió del professorat UV-ICAV.

-       Preparació d'OCA i assignació de matèries.

-       Organització docent: horaris, guies docents i continguts de les assignatures.

-       Supervisió i organització de l'avaluació: ajust a les pautes generals i compliment dels protocols de la UV.

-        Supervisió d'actes oficials.

 

3.  COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS I 

Pr. Dr. Fco. Javier Jiménez Fortea     

correu electrònic: Francisco.J.Jimenez@uv.es

-       Coordinació i supervisió de Pràctica Professional I.

-       Relacions amb ADEIT.

 

4.  COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS II Y DE TFM

Profª. Dra. Alicia Armengot Villaplana     

correu electrònic: Alicia.Armengot-Vilaplana@uv.es​

-       Coordinació i supervisió de Pràctica Professional II.

-       Coordinació i supervisió del Treball de Fi de Màster.

-       Relaciones amb ADEIT.