Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia i Procura València Logo del portal

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÀSICA DEL MÀSTER EN ADVOCACIA

DIRECCIÓ DEL MÀSTER 

Profª. Dra. Cristina Guisasola Lerma
Contacte:  cristina.guisasola@uv.es

-       Directora Màster Advocacia.

-       Funcionament de la CCA i relacions amb l'ICAV i la UVEG.

-       Actes protocolaris (inauguració, cloenda…) i representació del màster.

-       Propostes de reforma i millora.

-       Qüestions generals i coordinació global.

 

SECRETÀRIA DEL MÀSTER 

Profª. Dra.  Carmen Uriol Egido  

 correu electrònic: Carmen.Uriol@uv.es 

-       Convocatòria de reunions de la CCA.

-       Elaboració d'actes de les reunions i expedició de certificats d'acords.

-       Custòdia de la documentació que li corresponga.

-       Supervisió i impuls dels processos de preinscripció i admissió.

-       Processos de qualitat: seguiment, acreditació, etc.

 

1.  COORDINACIÓ DE PROFESSORAT I RELACIONS AMB ESTUDIANTS

Prof. Dr. David Colomer Bea    

correu electrònic: david.colomer@uv.es

-       Supervisió del professorat UV-ICAV.

-       Pautes generals d'actuació.

-       Gestió del professorat extern: pagaments a docents.

-       Relacions amb estudiants i coordinació amb delegats     d'estudiants.

 

2.  COORDINACIÓ DE DOCÈNCIA

Prof. Dr. Manuel Alegre Nueno   

correu electrònic: manuel.alegre@uv.es

-       Supervisió del professorat UV-ICAV.

-       Preparació d'OCA i assignació de matèries.

-       Organització docent: horaris, guies docents i continguts de les assignatures.

-       Supervisió i organització de l'avaluació: ajust a les pautes generals i compliment dels protocols de la UV.

-        Supervisió d'actes oficials.

 

3.  COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS I 

Profª. Dra.   Alicia Armengot Villaplana       

correu electrònic: Alicia.Armengot-Vilaplana@uv.es​

-       Coordinació i supervisió de Pràctica Professional I.

-       Relacions amb ADEIT.

 

4.  COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS II  i DE TFM

Profª. Dra. Ana Isabel Blanco    

correu electrònic: a.isabel.blanco@uv.es

-       Coordinació i supervisió de Pràctica Professional II.

-       Coordinació i supervisió del Treball de Fi de Màster.

-       Relacions amb ADEIT.