Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia València Logo del portal

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÀSICA DEL MÀSTER EN ADVOCACIA

DIRECCIÓ DEL MÀSTER 

Profª. Dra. Cristina Guisasola Lerma
Contacte:  cristina.guisasola@uv.es

-       Directora Màster Advocacia.

-       Funcionament de la CCA i relacions amb l'ICAV i la UVEG.

-       Actes protocolaris (inauguració, cloenda…) i representació del          màster.

-       Propostes de reforma i millora.

-       Qüestions generals i coordinació global.

 

SECRETÀRIA DEL MÀSTER 

Profª. Dra.  Carmen Uriol Egido  

 correu electrònic: Carmen.Uriol@uv.es 

-       Convocatòria de reunions de la CCA.

-       Elaboració d'actes de les reunions i expedició de       certificats d'acords.

-       Custòdia de la documentació que li corresponga.

-       Supervisió i impuls dels processos de preinscripció i admissió.

-       Processos de qualitat: seguiment, acreditació, etc.

 

1.  COORDINACIÓ DE PROFESSORAT I RELACIONS AMB ESTUDIANTS

Prof. Dr. David Colomer Bea    

correu electrònic: david.colomer@uv.es

-       Supervisió del professorat UV-ICAV.

-       Pautes generals d'actuació.

-       Gestió del professorat extern: pagaments a docents.

-       Relacions amb estudiants i coordinació amb delegats     d'estudiants.

 

2.  COORDINACIÓ DE DOCÈNCIA

Prof. Dr. Prof. Dr. Manuel Alegre Nueno   

correu electrònic: manuel.alegre@uv.es

-       Supervisió del professorat UV-ICAV.

-       Preparació d'OCA i assignació de matèries.

-       Organització docent: horaris, guies docents i continguts de les assignatures.

-       Supervisió i organització de l'avaluació: ajust a les pautes generals i compliment dels protocols de la UV.

-        Supervisió d'actes oficials.

 

3.  COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS I 

Profª. Dra.   Alicia Armengot Villaplana       

correu electrònic: Alicia.Armengot-Vilaplana@uv.es​

-       Coordinació i supervisió de Pràctica Professional I.

-       Relacions amb ADEIT.

 

4.  COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS II  i DE TFM

Profª. Dra. Ana Isabel Blanco    

correu electrònic: a.isabel.blanco@uv.es

-       Coordinació i supervisió de Pràctica Professional II.

-       Coordinació i supervisió del Treball de Fi de Màster.

-       Relacions amb ADEIT.