Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia i Procura València Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
AGUADO LOPEZ, SARA

AGUADO LOPEZ, SARA

PDI-Titular d'Universitat

(9616) 25245

sara.aguado@uv.es

ALONSO RIMO, VICENTE ALBERTO

ALONSO RIMO, VICENTE ALBERTO

PDI-Titular d'Universitat
Biografia
 

Llicenciat en Dret per la Universitat de València (UV) i premi extraordinari de llicenciatura (1993), doctor en Dret per la mateixa Universitat i premi extraordinari de doctorat (2000), ha exercit la docència i la investigació des de 1993 en la UV, des de 2002 fins hui com a professor titular d'Universitat del Departament de Dret penal i així mateix com a investigador en l'Institut Universitari d'investigació en Criminologia i Ciències penals de la UV.

La seua activitat investigadora, reconeguda amb la concessió de 3 sexennis d'investigació per la CNEAI, s'ha desenvolupat en el marc de nombrosos projectes d'investigació competitius, alguns d'ells de caràcter internacional (en col·laboració amb el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht i el Ministeri de Justícia alemany, o amb la Universitat d'Atenes en el marc d'un projecte de la Unió Europea). Des de 2017 a 2020 va ser investigador principal d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació sobre “Justícia penal preventiva i tutela de l'ordre públic” (DER2016-77947-R) en el qual van intervindre 25 investigadors de diverses universitats nacionals i estrangeres (http://www.uv.es/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/investigacion/projectes-investigacio/vigentes-1285968353051/ProjecteInves.html?id=1286000492470). Des de 2015 dirigeix un grup d'investigació de la UV sobre Dret penal de la perillositat (GIUV2015-261). Altres de les seues línies d'investigació són: expansió de la punició de la preparació delictiva com a manifestació de la revitalització del Dret penal d'autor, delictes de terrorisme i drets fonamentals, criminalització de la protesta social, limitació temporal de les mesures de seguretat, delictes contra la seguretat viària, el paper de la víctima en el sistema de justícia penal.

Els resultats de la seua investigació han sigut difosos a través de seminaris i ponències en diverses universitats i centres d'investigació nacionals i internacionals i s'han plasmat en nombroses publicacions en revistes especialitzades, espanyoles i estrangeres, i en diversos llibres, com a autor, coautor i director, en editorials de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic.

Ha realitzat estades d'investigació en Harvard University, Albert-Ludwigs-Universität, Università di Modena, Max-Planck-Institut f. Strafrecht, Columbia University, Nova York University, Oxford University.

Durant els cursos judicials 2004-2005 i 2005-2006 va exercir com a Magistrat suplent en l'Audiència Provincial de València.

ANDRES ALCAYDE, RAFAEL

ANDRES ALCAYDE, RAFAEL

PDI-Associat/Da Universitari/A
ARLANDIS RUIZ, MANUEL

ARLANDIS RUIZ, MANUEL

PDI-Associat/Da Universitari/A
ATIENZA NAVARRO, MARIA LUISA

ATIENZA NAVARRO, MARIA LUISA

PDI-Titular d'Universitat
BAIXAULI FERNANDEZ, ALBERTO

BAIXAULI FERNANDEZ, ALBERTO

PDI-Associat/Da Universitari/A
BATALLER RUIZ, ENRIC

BATALLER RUIZ, ENRIC

PDI-Contractat/Da Doctor/A
BELLIDO PENADES, RAFAEL

BELLIDO PENADES, RAFAEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat
BLANCO GARCIA, ANA ISABEL

BLANCO GARCIA, ANA ISABEL

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a de Mobilitat

Facultat de Dret. Universitat de València Despacho 3D10 Avda. Tarongers s/n 46022 Valencia

(9616) 25430

a.isabel.blanco@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

BONET NAVARRO, JAIME

BONET NAVARRO, JAIME

PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament

(9638) 28576

jaime.bonet@uv.es

BORGES BLAZQUEZ, RAQUEL

BORGES BLAZQUEZ, RAQUEL

PDI-Ajudant Doctor/A

(9616) 25562

raquel.borges@uv.es

BOSCH CHOLBI, JOSE LUIS

BOSCH CHOLBI, JOSE LUIS

PDI-Titular d'Universitat

(9638) 28169

jose.l.bosch@uv.es

CARRION TORNERO, ISABEL

CARRION TORNERO, ISABEL

PDI-Associat/Da Universitari/A
CHAPARRO MATAMOROS, PEDRO

CHAPARRO MATAMOROS, PEDRO

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a de Departament
CISCAR LLOPIS, ISABEL

CISCAR LLOPIS, ISABEL

PDI-Associat/Da Universitari/A
CLEMENTE MEORO, MARIO E.

CLEMENTE MEORO, MARIO E.

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Avda. de los Naranjos s/n 46022 Valencia Despacho 2F11

(9638) 28115

mario.clemente@uv.es

COLOMER BEA, DAVID

COLOMER BEA, DAVID

PDI-Ajudant Doctor/A
DIEZ FABRA, MARIA ANGELES

DIEZ FABRA, MARIA ANGELES

PDI-Associat/Da Universitari/A
ELENA MARTI, JORDI

ELENA MARTI, JORDI

PDI-Associat/Da Universitari/A
ESCRIVA IVARS, JOAQUIN JAVIER

ESCRIVA IVARS, JOAQUIN JAVIER

PDI-Catedratic/a d'Universitat
ESPARZA OLCINA, CARLOS

ESPARZA OLCINA, CARLOS

PDI-Associat/Da Universitari/A
ESPINOSA CALABUIG, ROSARIO

ESPINOSA CALABUIG, ROSARIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat
FABREGAT MONFORT, GEMMA

FABREGAT MONFORT, GEMMA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Facultad de Derecho Edificio Departamental Occidental Departamento de Derecho del Trabajo y de la SS Despacho 5F04 Avd./ Tarongers s/n 46071 Valencia (ESPAÑA)

(9616) 25276

gemma.fabregat@uv.es

Biografia
 

Titulació

-Llicenciatura en Dret. Premi extraordinari de Llicenciatura. Universitat de València

-Doctora en Dret. Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de València. Premi del CES-Comunitat Valenciana a la Tesi Doctoral “El régimen jurídico de la movilidad funcional”

Experiència professional

-Professora Titular d'Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (EG) des de l'any 2006

-Professora Tutora de la UNED

-Membre de l'Institut de Drets Humans

-Presidenta de la Junta Electoral de la Universitat de València (Des del 21/04/2018)

-Secretària de la Facultat de Dret de la UV. (Des del 11/03/2009 al 08/02/2011)

-Vicedegana d'Economia i Sostenibilitat Facultat de Dret. UV. (Des del 09/02/2011 al 13/03/2018)

-Àrbitre d'eleccions sindicals (DOGV 20-5-2015)

-Àrbitre del Tribunal d'Arbitratge Laboral (DOGV 4-7-2018)

-Assessora Laboral d'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (des de 2012)

-Directora d'assessorament del Departament Laboral. Despatx d'Advocats Lleytons (des de 2017)

Experiència docent

Experiència docent adscrita al Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Experiència notable, àmplia i variada en matèries, en titulacions, en grau, en postgraus i doctorats de la UV i d'altres universitats -p-ex. UAB-

Direcció de 7 cursos de mediació. Codirecció -hui direcció en exclusiva- del Curs d'especialització en dret laboral. Tirant lo Blanch (24 ed.). Invitació a impartir cursos d'experts en diferents col·lectius professionals de reconegut prestigi a nivell nacional -INAP, ITSS, etc.-

Tercer quinquenni docent completat en 2016

Experiència investigadora

Autora de diferents monografies en solitari (10), en règim de coautoria (4), així capítols de llibres (44) i articles en revistes especialitzades (31)

Direcció i coordinació d'Obres col·lectives (2)

3 sexennis d'investigació concedits -l'últim amb efectes a partir del 01/01/2018-

Línies d'investigació

  1. Dret Individual de Treball en relació amb: (1) el poder de direcció de l'ocupador, (2) amb la flexibilitat interna, i dins d'aquesta, més en concret, classificació, mobilitat funcional, mobilitat geogràfica, modificació substancial de condicions de treball, etc.
  2. Igualtat de gènere entre dones i homes: Plans d'igualtat, mesures d'acció positiva, a l'igualtat en l'accés a l'ocupació
  3. Assetjament i violència en el treball: riscos psicosocials, violència laboral en el treball, assetjament, protocols d'assetjament, etc.
  4. Autònoms i laborals: delimitació dels tipus jurídics
  5. Drets Fonamentals i poder de direcció de l'empresari: càmeres de videovigilància, geolocalització, detectives, etc.
  6. Dret Col·lectiu de Treball i negociació col·lectiva (estructura, legitimació,contingut i articulació negocial), drets dels sindicats, la secció sindical i drets dels afiliats sindicals
  7. Seguretat Social: Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, així com el que té a veure amb el concepte de professió habitual com a element determinant en la IPT i també amb les beques amb prestació de serveis i la seua cotització
  8. Dret Processal: Sistemes de solució extrajudicial de conflictes, les reclamacions i indemnitzacions judicials per assetjament, els estudis a propòsit de les resolucions judicials en casos d'embaràs o en casos de discriminació per motius sindicals, etc.
  9. Prevenció de riscos laborals: Riscos específics de col·lectius en risc: dones en situació de risc durant l'embaràs, lactància, menors, contractats temporals, etc.

Tesis doctorals dirigides

5 tesis doctorals dirigides -2 en codirecció; 3 en solitari-. En procés d'elaboració directora d'altres 2 tesis doctorals

Projectes i contractes d'investigació

-Investigadora Principal DE DOS PROJECTES COMPETITIUS DEL PLA NACIONAL. I+D DER2009-10989 -L'assetjament sexual i l'assetjament moral en el treball- 1/12/2009-31/12/2012; i DER2013-43817-P -El tractament de l'assetjament moral i sexual en l'empresa- 1/1/2004-31/12/2017

-Investigadora principal d'un contracte d'investigació concedit per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene. Estudi de camp sobre el procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral en els sectors de l'Administració Pública, Financer i de Consultoria de la província de València.

-Membre integrant com a col·laboradora d'un elevadíssim nombre de convenis, contractes, i projectes

Estades d'investigació en universitats de reconegut prestigi

-Tor Vergata, Roma (9 mesos)

-Bolonya (3 mesos)

-Autónoma de Madrid (3 mesos)

-Institute of Advanced legal studies, Londres (2 mesos)

-Universitat de Cambridge (1 mes)

-Universitat de Milà (2 mesos)

Transferència investigadora

-Elaboració de dictàmens, estudis i diagnòstics que se m'han encarregat i que he executat previ conveni amb l'OTRI; Instructora i mediadora en material d'assetjament laboral; Participació en la comissió redactora i negociadora de dos Plans d'Igualtat en la UV i d'altres institucions

Altres Premis

-Premi Aequitas a la trajectòria professional. Excm. Col·legi de Graduats Socials de València. 2012

Altres llocs ocupats

-Membre del Consell editorial de l'Editorial Tirant lo Blanch i avaluadora de diverses revistes científiques (3)

-Activitat d'avaluació en projectes en convocatòries públiques. I+D+i. Ministeri d'Economia i Empresa

-PDI del Claustre de la Universitat de València, des del 2005 fins hui, presidenta de diverses comissions de la Facultat de Dret (2009-2017) i membre de moltes comissions de la UV, de la Facultat de Dret, i de Comissions organitzadores i assessores de congressos i jornades

FERNANDEZ GIMENO, JOSE PASCUAL

FERNANDEZ GIMENO, JOSE PASCUAL

PDI-Contractat/Da Doctor/A
GARCIA MORENO, VICENTE ALBERTO

GARCIA MORENO, VICENTE ALBERTO

PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
GARCIA ORTEGA, JESUS

GARCIA ORTEGA, JESUS

PDI-Catedratic/a d'Universitat
GIUNTA SANTIMOTEO, GRISEL

GIUNTA SANTIMOTEO, GRISEL

PDI-Associat/Da Universitari/A
GONZALEZ COLLANTES, TALIA

GONZALEZ COLLANTES, TALIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
GONZALEZ CUSSAC, JOSE LUIS

GONZALEZ CUSSAC, JOSE LUIS

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a d' Institut Universitari

(9616) 25237

jose.cussac@uv.es

GUISASOLA LERMA, CRISTINA

GUISASOLA LERMA, CRISTINA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
LACOMBA PEREZ, FRANCISCO RAMON

LACOMBA PEREZ, FRANCISCO RAMON

PDI-Associat/Da Universitari/A
LEGANES GOMEZ, SANTIAGO

LEGANES GOMEZ, SANTIAGO

PDI-Associat/Da Universitari/A
LEON ALAPONT, JOSE

LEON ALAPONT, JOSE

PDI-Ajudant Doctor/A
LOPEZ GUARDIOLA, JOSE LUIS

LOPEZ GUARDIOLA, JOSE LUIS

PDI-Associat/Da Universitari/A

(9616) 25221

639607690

j.luis.lopez@uv.es

MARCO VILA, PATRICIA

MARCO VILA, PATRICIA

PDI-Associat/Da Universitari/A
MARIMON DURA, MARIA CONSUELO

MARIMON DURA, MARIA CONSUELO

PDI-Associat/Da Universitari/A
MARTIN PASTOR, JOSE

MARTIN PASTOR, JOSE

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a Curs

Despacho 3C03. Área de Derecho Procesal.Departamento de Derecho Administrativo y Procesal.Facultad de Derecho.Edificio Departamental Occidental.Av/ de los Naranjos s/n. 46022 Valencia

(9638) 28853

jose.martin-pastor@uv.es

MARTINEZ GARCIA, ELENA

MARTINEZ GARCIA, ELENA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Facultad de Derecho Avenida de los Naranjos Derecho 3D09

51217

elena.martinez@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MILLA IBAÑEZ, JORGE JUAN

MILLA IBAÑEZ, JORGE JUAN

PDI-Ajudant Doctor/A
MIRA BENAVENT, FRANCISCO JAVIER

MIRA BENAVENT, FRANCISCO JAVIER

PDI-Titular d'Universitat
MOLL NOGUERA, RAFAEL

MOLL NOGUERA, RAFAEL

PDI-Ajudant Doctor/A

Facultat de Dret, Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022, València Despacho 5E03 961625255

(9616) 25255

rafael.moll@uv.es

MONTESINOS GARCIA, ANA

MONTESINOS GARCIA, ANA

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Despacho 3D08, Departamento de Derecho Procesal

(9638) 28848

ana.montesinos@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MORENO TARIN, ANDREU

MORENO TARIN, ANDREU

PDI-Associat/Da Universitari/A
MORRO BOTIA, ELISA

MORRO BOTIA, ELISA

PDI-Associat/Da Universitari/A
ORTELLS RAMOS, MANUEL

ORTELLS RAMOS, MANUEL

PDI-Emerit/a Universitat

Facultat de Dret. Despacho: 3C06 Edificio departamental occidental Avd. Tarongers, s/n. 46022 VALENCIA (España) Tel.: (+34) 96 382 81 02. Fax: (+34) 96 382 81 07

(9638) 28114

manuel.ortells@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

Premio extraordinario en licenciatura (1975) y doctorado (1978) por la U. de Valencia. Estancias de investigación en Max-Planck-Institut für Deutsches und Ausländisches Strafrecht (Freiburg i. Br), Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, U. di Roma III Tor Vergata, Centre de Recherche sur la Justice et le Procès, U. Paris I Panthéon-Sorbonne.

Catedrático en U. de Extremadura (1984), desde 1985 en la U. de València. Evaluación positiva de todos los quinquenios de docencia. Director de nueve tesis doctorales, cuyos autores son profesores titulares (2) y catedráticos (5) y co-director de dos, cuyas autoras son profesora titular y profesora ayudante doctora.

Investigador principal en cinco proyectos de I+D. Tiene reconocidos seis sexenios de investigación. Autor único de ocho libros, a destacar El embargo preventivo. Doctrina y jurisprudencia, Las medidas cautelares y La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Director y coautor, entre otros, de Derecho procesal civil (Thomson-Aranzadi, 19ª ed. 2020), Introducción al Derecho Procesal (Thomson-Aranzadi, 10ª ed. 2020), El proceso penal en la doctrina del Tribunal Constitucional (Thomson Aranzadi, 2005), Iter procesal civil (Portal laleydigital.es). Co-autor de Proceso civil práctico (Madrid, 2002, La Ley Wolters Kluwer; gran comentario a LEC 2000 actualizado hasta 2015). Sus artículos en revistas y otras aportaciones hasta 2009, han sido compilados en seis volúmenes de Estudios de Derecho Procesal (http://ortellsramos.bubok.com).

Secretario General de U. de València (1990-1993); Director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, F. Universitaria San Pablo, adscrito U. de València (1993); miembro del Comité asesor de Derecho, CNEAI (2000-2002).

Profesor visitante en las U. de Valparaíso, Concepción y en la U. de Chile. Director de dos tesis doctorales y co-director de otras dos, cuyos autores son profesores en universidades chilenas. Ha realizado actividad académica en universidades de México (UNAM, U. Michoacán), Colombia (U. de los Andes), Perú (PUCP), Chile (U. Gabriela Mistral, U. de los Andes), Uruguay (U. de la República, U. de los Andes) y Venezuela (U. Central). También en universidades de Alemania (Albert Ludwigs Universität) e Italia (Universitá degli Studi di Bologna, Universitá de Roma III). Entre las ponencias y conferencias por invitación en congresos y seminarios internacionales deben destacarse las siguientes: Codice tipo e riforma del processo fra diritto comune e diritto uniforme in America Latina (l'Anteproyecto de código tipo del proceso civil para America Latina), Congreso internacional, Roma, 1988; Le Code de Procédure Civile de 1806 et la première codification procédurale espagnole: parallélismes, coïncidences, divergence, Congreso internacional org. por Cour de Cassation, U. Panthéon-Sorbonne, Institut Universitaire de France (Paris, 2007); ponencia en sesión abierta y dos sesiones restringidas en el Hoge Raad Seminar On The Selection Of Cases (La Haya, 2010); ponencia general Private law enforcement (Protecting supra-individual legal interests: enforcement action by public administration institutions, civil justice and a combination of protection systems), Congreso mundial Heidelberg, 2011. Miembro de Section de Droit Processuel de la Société de Législation Comparée y honorario de Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile. Secretario general ejecutivo de IAPL (2011-2014) y Vicepresidente del IIDP (2010-2013).

Magistrado suplente de A. Territorial de Valencia (1986-1990), Secretario General de C. d’Educació i Ciència de Generalitat Valenciana (1993-1995), Subsecretario para las Administraciones Públicas, Ministerio de Administraciones Públicas (1995-1996), consejero de Telefónica de España S.A. (1995-1996). Ha emitido dictámenes por encargo, algunos sobre asuntos de gran relevancia.

Más información en: https://webgrec.uv.es/webpages/tmp/cas/F8063.html

PEREZ MIRALLES, JOSE ARTURO

PEREZ MIRALLES, JOSE ARTURO

PDI-Associat/Da Universitari/A
REDONDO ANDRES, M.JOSE

REDONDO ANDRES, M.JOSE

PDI-Titular d'Universitat
REIG FABADO, ISABEL

REIG FABADO, ISABEL

PDI-Titular d'Universitat

(9616) 25224

isabel.reig@uv.es

REQUENA MONTES, OSCAR

REQUENA MONTES, OSCAR

PDI-Ajudant Doctor/A
REVUELTA PEREZ, INMACULADA

REVUELTA PEREZ, INMACULADA

PDI-Titular d'Universitat
RIBES KONINCKX, JUAN CARLOS

RIBES KONINCKX, JUAN CARLOS

PDI-Associat/Da Universitari/A
RODRIGUEZ PASTOR, GUILLERMO EMILIO

RODRIGUEZ PASTOR, GUILLERMO EMILIO

PDI-Titular d'Universitat
Vicesecretari/a General Universitat

Despatx 5 E 11 Facultat de Dret Avda. Tarongers, s/n 46071 Valencia

(9616) 25260

guillermo.rodriguez@uv.es

SAIZ GARCIA, CONCEPCION

SAIZ GARCIA, CONCEPCION

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

SEVILLA BERNABEU, BENJAMIN

SEVILLA BERNABEU, BENJAMIN

PDI-Ayudante Doctor/A
TODOLI SIGNES, ADRIAN

TODOLI SIGNES, ADRIAN

PDI-Titular d'Universitat

Despacho 5D05. Edificio Departamental de la Facultat de Dret.

(9616) 25518

adrian.todoli@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

TORMOS PEREZ, JUAN ALBERTO

TORMOS PEREZ, JUAN ALBERTO

PDI-Ajudant Doctor/A

Despatx 4D05. Facultat de Dret. Departament Dret del Treball i Seg.Social. Av. Tarongers s/n 46022 València (9616)25267

25267

juan.tormos@uv.es

TORTAJADA CHARDI, PABLO

TORTAJADA CHARDI, PABLO

PDI-Associat/Da Universitari/A
TUDELA CHORDA, SERGIO

TUDELA CHORDA, SERGIO

PDI-Associat/Da Universitari/A
UREÑA SALCEDO, JUAN ANTONIO

UREÑA SALCEDO, JUAN ANTONIO

PDI-Titular d'Universitat

(9638) 28809

juan.a.urena@uv.es

Biografia
 

[

Juan Antonio Ureña Salcedo, es Doctor en Derecho (2004) y Profesor Titular de Derecho administrativo en la Universitat de València (2008)

Ha sido abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Valencia (1998-2000), Abogado del Estado habilitado (2010), Director y Secretario del Departamento de Derecho administrativo y procesal de la Universitat de València (2010-2011, 2007-2008).

Ha asesorado a distintas entidades, públicas y privadas, sobre variadas cuestiones de derecho administrativo desde el año 2001, así como impartido docencia, dictado conferencias o participado en otras actividades académico-docentes en la  Universidad Toulouse I Capitole, en la Universidad de Siena, en la IUAV de Venecia, en la Facultad de Derecho de La Habana,  en la SPISA de Bolonia,  en la Universidad San Francisco-Xavier de Chuquisaca (Bolivia), en las Facultades de Jurisprudencia y de Ciencias Políticas de la Universidad Roma Tre (Italia), en la Facultad de Derecho de Bucarest (Rumanía), en la Defensoría del Pueblo de Caracas (Venezuela), en la Universidad “Tor Vergata” de Roma y en otras Universidades españolas (por ejemplo en la de Santiago de Compostela, la de Murcia, la de Castilla-La Mancha, la Carlos III de Madrid o la de Alicante). También ha desarrollado trabajos de investigación, entre otras Universidades no citadas todavía, en las de París I y II (en este último caso en el Instituto de investigación en Propiedad intelectual), en la Universidad Libre de Bruselas, en la Universidad de Ginebra y en la Universidad de Edimburgo.

 

Ha intervenido en un buen número de jornadas o cursos (22) fuera de la Universitat de València, dirigidos a la mejora de la formación de funcionarios de distintas Administraciones públicas. Ha impartido cursos para la Federación valenciana de municipios y provincias, para la Generalitat Valenciana, para la Escola Galega de Administración Pública, para el Instituto Valenciano de Administración Pública, para el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Valencia, para la Diputación Provincial de Valencia, para la Escuela de Negocios Lluís Vives de la Cámara de Comercio de Valencia, para el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, para el Instituto Nacional de Administración Pública de Brasil o para algunos ayuntamientos.

 

Entre sus publicaciones, sobre muy diversas cuestiones de derecho público, destacan sus trabajos sobre el sistema bancario y sobre Administración y derechos de propiedad intelectual.  

Es autor de las monografías  Breve historia de la expresión y control de las ideas y de la (des)protección de sus autores, Tirant lo blanch, Valencia, 2018; La función pública en España. Aproximación jurídica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017; Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor, Iustel, Madrid, 2011; La influencia pública en las Cajas de Ahorros, Marcial Pons, Madrid, 2005.

 

Ha sido coordinador del libro Unión Bancaria Europea: Lecciones de Derecho Público, Iustel, Madrid, 2019, y codirector del libro Investigación, docencia universitaria y derechos de propiedad intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

 

Algunos de sus trabajos más recientes son “Aspectos legales del Mecanismo Único de Resolución”, en Unión Bancaria Europea: Lecciones de Derecho Público, Iustel, 2019; “Artículo 130 de la Constitución” y “Artículo 148 de la Constitución”, en Comentarios a la Constitución española BOE, Ministerio de Justicia, Fundación Wolters Kluwer, Tribunal Constitucional, Madrid, 2018; “Artículo 130 de la Constitución”, en Comentario mínimo a la Constitución española, Muñoz Machado (ed.), Planeta, Barcelona, 2018; “La (des) protección de la propiedad intelectual de las obras del poder público”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 1, enero-abril, 2017; “La recentralización del Estado autonómico”, en Memorial para la reforma del Estado. Estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, Vol. II, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2016.

Es o ha sido investigador principal de varios proyectos competitivos internacionales (Erasmus +, European banking Law 2017-2020, Securing  the best interest of the child 2019-2023) y autonómicos. Ha sido, además, miembro del equipo investigador de 6 planes nacionales y de 6 proyectos autonómicos de investigación y acciones especiales.

Ha sido el director o codirector de distintos congresos o jornadas internacionales, como el  Congreso internacional sobre Derecho bancario de la Unión Europea (2018), la Jornada internacional sobre los retos del empleo público (2015) el Congreso internacional sobre investigación, docencia y derechos de propiedad intelectual  (2013), la democracia semidirecta en Suiza (2011) o  las Jornadas sobre autoría, propiedad intelectual e industrias culturales (2008).

Ha participado como conferenciante/ponente invitado en diversos congresos internacionales,  entre otros en el congreso internacional “Gli organismi per la gestione della crisi dell’impresa” organizado por la Università di Siena en septiembre de 2019, en las Jornadas internacionales Experiencias internacionales de compras públicas de éxito en la Unión Europea, organizado por la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Escola Nacional de Administraçao Pública Brasil, Roma, noviembre de 2018, en el Congreso internacional el Derecho bancario de la Unión Europea y el sistema bancario valenciano, celebrado en octubre de 2018, en el congreso La reforma de la legislación española sobre open data: ¿una herramienta de apoyo al emprendedor?, celebrado en la Universidad de Murcia en octubre de 2015, o en la jornada sobre Diritto del territorio e città: recenti tendenze di sistema, organizado por el Dipartimento di scienze politiche. Università degli Studi Roma Tre, en enero de 2015.

 

Cuenta con más de 20 años de docencia en la Universitat de València tanto en cursos de doctorado, como de licenciatura, de máster y de grado. Fue docente en los cursos de doctorado de derecho administrativo (curso 2006-2007, 2009-2010) en el Máster interuniversitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local (2007-2008), en el Máster de Derecho Administrativo y de la Administración Pública de la Universitat de Valencia (2011-2012 hasta 2015-2016), en el Máster de Estudios Internacionales y de la Unión Europea (desde el año 2009-2010 hasta la actualidad), y en el Máster de Derecho de la Empresa (desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad).

Fuera de la Universidad de Valencia también ha impartido docencia oficial en el Máster Universitario en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, (curso 2016-2017); en la Maestría en Derecho Constitucional y administrativo de la Universidad de La Habana, (2015-2016), en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) durante el año 2006, en la Maestría en Derecho constitucional de la Defensoría del Pueblo de Venezuela (curso 2013-2014), y en la Universidad de Alicante.

Fue codirector, durante los cursos 2012-2013, y 2013-2014, del Diploma de Post-grado en gestión legal y empresarial de la música, y director y único responsable del diseño del certificado en gestión legal de la música, impartidos en la Fundación ADEIT de Valencia.

 

Ha sido director de una tesis doctoral y de más de 16 Trabajos de Fin de Máster o para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados en Derecho administrativo.

Es o ha sido evaluador anónimo para revistas científicas como la Revista General de Derecho Administrativo, la Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC-España, la Revista Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, la Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, o la revista Derecho & Sociedad de Perú. Durante el año 2018 fue evaluador de proyectos para la Agencia Polaca de Investigación.

Biografia, versió en valencià]

URIOL EGIDO, CARMEN

URIOL EGIDO, CARMEN

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl

(9616) 25306

carmen.uriol@uv.es