University of Valencia logo Logo Master's Degree in Archeology Logo del portal

Blog

  • Alumna del Màster en Arqueologia realitzant pràctiques

    Quines assignatures cursaré en el Màster en Arqueologia?

    16 february 2016

    En el Màster en Arqueologia s'imparteixen un total de 48 crèdits obligatoris i 12 crèdits optatius que s'inclouen en un pla d'estudis que es proposa atendre a la demanda professional i investigadora en les diferents especialitats arqueològiques, proporcionant les eines metodològiques i teòriques necessàries tant pel que fa al reconeixement i classificació de materials, com a l'activitat de camp, laboratori i posterior tractament de dades.