University of Valencia logo Logo Master's Degree in Archeology Logo del portal

Tesi doctoral "Recol·lecció i aprofitament de mol·luscos en època romana"

L'estudiant MªSagrario Carrasco va presentar el passat 4 de novembre la seua tesi doctoral "Recol·lecció i aprofitament de mol·luscos en època romana. Estudi Arqueomalacològic comparat de les restes recuperades en Carthago Nova i Valentia". Aquesta tesi, de gran interés malacològic, analitza detalladament diferents mostres tant terrestres com marines i dulciaqüícoles, datades d'època romana, senyalant les distintes espècies i explicant la funció que van exercir en diferents àmbits de la vida per als habitants de l'època. Després de la seua defensa, es va concedir a MªSagrario Carrasco el títol de Doctora amb distinció "Cum Laude" per unanimitat.

 

31 january 2017

L'alumna MªSagrario Carrasco va presentar el passat 4 de novembre la seua tesi doctoral "Recol·lecció i aprofitament de mol·luscos en època romana. Estudi Arqueomalacològic comparat de les restes recuperades en Carthago Nova i Valentia". La tesi va ser dirigida per José Pérez Ballester, professor titular del Departament de Prehistòria i Arqueologia i Director del Màster en Arqueologia de la Universitat de València. La defensa va tindre lloc a la Facultat de Geografia i Història.

El tribunal, format per Carlos Gómez, Bellard (Universitat de València), Alberto Martínez-Ortí (Museu Valencià d’Història Natural) i Ana María Niveau de Villedary y Mariñas (Universitat de Cadis) va decidir de forma unànime concedir a l'estudiant el títol de Doctora amb la distinció "Cum Laude". 

La tesi presentada per Mª Sagrario Carrasco és d'un gran interés des del punt de vista malacològic, ja que estudia minuciosament un considerable nombre de mostres terrestres, marines i dulciaqüícoles, procedents de diferents llocs datats en època romana de les ciutats de Valentia i Carthago Nova des del s.II aC fins al s. II dC, senyalant les distintes espècies, el seu ús i funció que van exercir en els diferents àmbits de la vida dels habitants d'aquestes dues ciutats, com l'alimentació (dieta i cuinat de banquets), l'aprofitament ornamental i industrial (com adornaments i rituals) o en depòsits sacres. Altres usos de mol·luscos documentats es realitzaven amb fins constructius, tèxtils o medicinals. També van ser citats per a l'ús en el lavabo personal, com és el cas de la cendra de la petxina d'ostres com dentífric barrejada amb aigua amb el fi de suavitzar el cutis de les dones. 

És interessant destacar en Valentia la similitud en les proporcions entre mol·luscos marins i continentals, mentre que en Carthago Nova predominen els gasteròpodes marins, en especial aquells relacionats amb l'explotació de la púrpura.

La Doctora Mª Sagrario Carrasco continuarà amb les seues investigacions en l'àmbit de la malacologia a través dels estudis en diferents projectes arqueològics circummediterranis en els quals participa.

 

Tags