Logo de la Universitat de València Logo Màster en Bioestadística Logo del portal

La durada del Màster és de 90 crèdits ECTS estructurats en tres semestres. El Màster té 5 mòduls que juntament amb les Pràctiques Externes i el Treball Fi de Màster s'organitzen tal com es mostra a continuació:

 

PRIMER SEMESTRE
MÒDUL
1. Eines Matemàtiques i Informàtiques 18 ECTS
2. Estadística 12 ECTS
TOTAL 30 ECTS
SEGON SEMESTRE
MÒDUL
3. Modelització Estadística 15 ECTS
4. Modelització Avançada 15 ECTS
TOTAL 30 ECTS
TERCER SEMESTRE
MÒDUL
5. Especialització 12 ECTS
6. Pràctiques Externes 6 ECTS
7. Treball Fi de Màster 12 ECTS
TOTAL 30 ECTS

Consultar el pla d'estudis