Logo de la Universitat de València Logo Màster en Bioestadística Logo del portal

El Doctorat en Estadística i Optimització va començar sent impartit en el marc del Reial decret 778/1998 i va obtenir l'Esment de Qualitat. El programa de doctorat ha tingut continuïtat en el marc del Reial decret 1393/2007 i ha obtingut l'Esment cap a l'excel·lència per als cursos del 2011-2012 al 2013-2014. La proposta actual és la transformació d'aquest programa al marc legislatiu actual. La creació d'un Programa de Doctorat en Estadística i Optimització es veu motivada principalment per la necessitat social d'incorporació de professionals amb àmplia formació i capacitat investigadora per a desenvolupar nous mètodes i adaptar els existents a entorns nous en empreses, centres d'investigació i organismes públics. La demanda creixent en l'ús de mètodes cada vegada més sofisticats, particularment en àmbits tals com les ciències, l'economia, la indústria i l'administració, requereix de la universitat la formació de doctors experimentats capaços d'interactuar en àmbits multidisciplinaris.