Logo de la Universitat de València Logo Màster en Bioestadística Logo del portal

Descripció i característiques

Els vertiginosos avanços tecnològics i en comunicació esdevinguts en els últims temps, han afavorit la consecució de dades, fins a ara inviables, i en ocasions una acumulació considerable de mesuraments sobre diversos fenòmens subjectes a estudi en qualsevol àmbit, i en particular en els biomètrics com són la Epidemiologia, la investigació clínica i farmacèutica i el Medi Ambient. Davant la ingent quantitat d'informació, sorgeix una nova figura professional indispensable, capacitada per al tractament exhaustiu de tota la informació recopilada, la seua anàlisi i l'obtenció de conclusions sobre el tema a estudi.

El Màster en Bioestadística pretén formar experts en modelització estadística, sota les diverses perspectives freqüentista i Bayesiana, i capaces de portar a terme des del disseny d'una investigació fins al tractament de dades, anàlisis i la derivació dels corresponents informes d'interès en camps, en principi tan variats, però realment afins respecte a les tècniques d'anàlisi estadística a utilitzar, com són la Epidemiologia, la investigació clínica i farmacèutica i la investigació al Medi Ambient i Sistemes Naturals.

El Màster en Bioestadística es proposa formar aquest perfil específic de professionals, des d'àrees tan diverses com la Medicina, Biologia, Farmàcia, Medi Ambient, Enginyeria Agrícola i per descomptat, les Matemàtiques i l'Estadística. La persona que obtinga el Màster en Bioestadística serà un professional amb una especialització clara en el tractament estadístic de problemes plantejats en qualsevol dels àmbits de la Epidemiologia, la investigació clínica i farmacèutica i la investigació al Medi Ambient i Sistemes Naturals.

Laboratoris clínics i farmacèutics, consultories mediambientals, serveis de salut i epidemiologia, centres d'investigació, etc. vénen mostrant un clar interès per la integració en els seus equips de treball, de professionals preparats per al tractament i anàlisi de la densa informació disponible.

Aquest títol de Màster en Bioestadística és una continuació natural d'especialització professional i formació d'investigadors en tres àmbits molt específics com són la Epidemiologia, la investigació clínica i farmacèutica i la investigació al Medi Ambient. El ritme vertiginós de la investigació en totes aquestes àrees ha vingut acusant la necessitat que els experts no només tinguen els coneixements i destreses propis, sinó que reben complements de formació relacionats amb la Modelització Estadística i Tècniques de Predicció sofisticades. Aquests coneixements i habilitats es fan indispensables per a garantir una planificació rigorosa i vàlida dels seus experiments i investigacions, així com un tractament profitós de la informació aconseguida.