Logo de la Universitat de València Logo Màster en Bioestadística Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 78

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2002

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/master-bioestadistica

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Matemàtiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Anabel Forte Deltell (Directora)
David Valentín Conesa Guillén
Ana Corberán Vallet
Antonio López-Quílez
Miguel Ángel Martínez Beneito
Francisco José Santonja Gómez
Josep I. Carpio i Espí (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El títol de màster universitari en Bioestadística té com a objectiu adaptar l'oferta acadèmica a les tendències professionals del mercat laboral pel que fa a la recerca en epidemiologia, la recerca clínica i farmacèutica i el medi ambient i sistemes naturals, per a la formació de professionals capacitats per al tractament i l’anàlisi de la informació disponible en els experiments de recerca que es duen a terme en qualsevol branca de la bioestadística. L'objectiu del títol no és únicament generar individus coneixedors de diverses tècniques i procediments d'anàlisi estadística, sinó també capacitar professionals estadístics experimentats en l'anàlisi de la informació. Aquest títol de màster en Bioestadística es planteja com una continuació natural d'especialització professional i formació d'investigadors en tres àmbits molt específics: epidemiologia, la recerca clínica i farmacèutica i la recerca en medi ambient. En aquestes tres àrees, el proveïment essencial d'epidemiòlegs, clínics i ambientòlegs provenia de titulacions específiques relacionades amb la biologia, la medicina, la farmàcia i el medi ambient, respectivament. Tanmateix, davant el ritme vertiginós de la recerca en totes aquestes àrees, s'ha acusat la necessitat que els experts no només tinguen els coneixements i les destreses pròpies que aquestes titulacions proporcionen, sinó que reben complements de formació relacionats amb la modelització estadística i les tècniques de predicció sofisticades. Aquests coneixements i habilitats es fan indispensables per garantir una planificació rigorosa i vàlida dels seus experiments i recerques, així com un tractament profitós de la informació aconseguida.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estadística i Optimització

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.matematiques@uv.es