Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

Codi programa: 3113

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/docdirem

Organització:Departamento de Dirección de Empresas "Juan José Renau Piqueras"

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. Fidel León Darder

Places ofertes de nou ingrés:25 places

Objectius: Els objectius que persegueix el programa de doctorat en Direcció d'Empreses són: formar investigadors especialitzats en direcció d'empreses mitjançant l'aprenentatge de coneixements i habilitats indispensables per dur a terme una recerca de qualitat; transmetre les actituds i els valors propis del personal investigador; proporcionar les relacions i els recursos per estimular, millorar o generar les competències dels i les estudiants; vincular la recerca a les empreses de l'entorn socioeconòmic.

Descripció: El Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València va oferir el primer programa de doctorat en Direcció d'Empreses a la fi de la dècada dels 80, sent un dels primers programes de doctorat especialitzat en l'àrea d'Organització d'Empreses a Espanya. Des de llavors, s'hi han introduït gradualment nombroses millores que han desembocat en el programa que es presenta actualment, més de 30 anys després. Fruit d'aquest programa és la formació de més de 130 doctors, 15 premis extraordinaris de doctorat i 17 mencions de “Doctorat Europeu”, la majoria dels quals s'ha incorporat al cos de professorat universitari, tant a universitats nacionals com estrangeres. El programa que es presenta acredita diverses mencions de qualitat i cap a l'excel•lència en els cursos 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Compta a més amb un programa atractiu adaptat a temes de recerca actuals i comuns a qualsevol país (internacionalització, cooperació, innovació, intraprenedoria, etc.) i amb un equip docent ample, compromès amb la recerca i capaç d'adaptar-se a les diferències culturals. Tot això ha permès la internacionalització del programa que, de fet, s'ha impartit tant a Espanya com en dues ocasions a Costa Rica (en col•laboració amb les quatre universitats públiques del país) i en dues ocasions a Colòmbia (en col•laboració amb la Universitat ICESI). Aquest procés d'internacionalització ha tingut clarament efectes positius en el programa, ja que ha suposat, d'una banda, una millora substancial en la qualitat de l'equip docent (motivació, experiència en altres cultures, dinamisme, col•laboració internacional, etc.) i, de l’altra, un posicionament internacional del departament, una millora de la imatge de la universitat espanyola, i d'Espanya com a país compromès amb el desenvolupament de Llatinoamèrica. A més, ha servit per al foment de la recerca de qualitat en l'àrea de la direcció d'empreses, proporcionant les relacions i recursos per estimular i millorar les competències del professorat llatinoamericà; ha contribuït a la millora de la competitivitat de l'entorn socioeconòmic dels països objectiu, a través de la interacció i la transferència de resultats entre la recerca i la pràctica en la direcció d'empreses i, finalment, ha generat a mitjà termini plataformes de recerca als països de destinació

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: fidel.leon@uv.es