Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Desenvolupament, Institucions i  Integració Econòmica Logo del portal

.
.
.

Un màster que segueix en desenvolupament

Després de més de deu edicions, el Màster Oficial en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica tanca les seues portes temporalment ja que l'accés no estarà obert a nous estudiants en el curs 2017-2018. Parlem amb dos dels alumnes que van formar part d'aquest programa universitari perquè ens expliquen el seu propi punt de vista sobre aquests estudis.

31 de de maig de 2017

En l'últim segle s'ha produït un important desenvolupament econòmic que, no obstant açò, no s'ha estès a tots els països. Àmplies àrees d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia es troben encara amb els nivells de renda per sota del llindar de pobresa, i amb una esperança de vida que en alguns casos és inferior als quaranta anys.


Els esforços realitzats per l'ONU per mesurar els nivells de desenvolupament mostren les fortes desigualtats existents entre països. Aquest problema ha provocat el sorgiment d'organismes internacionals la prioritat dels quals és el foment del desenvolupament econòmic i la cooperació internacional.


El ventall d'organismes és molt ampli: des d'internacionals (ONU, OCDE, FAO, CEPAL, Banc Mundial, Banc Interamericano de Desenvolupament o FMI) fins al sorgiment d'organismes de cooperació al desenvolupament (ONGs o agències de cooperació) en els països més desenvolupats.

Això ha generat una demanda de professionals i experts en desenvolupament bé per a treballar en l'àmbit professional o bé per a realitzar recerca en aquest àrea. En aquest marc, el Màster Oficial en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica s'ha configurat com un referent en aquesta matèria. 

Després de més de deu edicions, el Màster Oficial en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica tanca les seues portes temporalment ja que l'accés no estarà obert a nous estudiants en el curs 2017-2018. Parlem amb dos dels alumnes que van formar part d'aquest programa universitari perquè ens expliquen el seu propi punt de vista sobre aquests estudis.

"Aquests temes aporten coneixements i eines conceptuals clau per a entendre molts dels debats sobre desenvolupament econòmic i globalització"


Per a José Vila-Belda, estudiant de l'edició 2008-2009 del màster, aquest programa de postgrau destaca per la seua èmfasi en aspectes d'història econòmica, economia internacional i la relació entre globalització i desigualtat. "Aquests temes aporten coneixements i eines conceptuals clau per a entendre molts dels debats sobre desenvolupament econòmic i globalització", explica Vila-Belda. 

Ana Mar Bueno va decidir matricular-se en aquest màster per les seues inquietuds intel·lectuals. "Cercava una formació que fóra més enllà, que em permetera conèixer el funcionament de l'economia, de la interacció entre els països i el paper de les institucions en tot açò. Però a més, volia aprendre mentre estimulaven el meu esperit crític, amb una visió científica", aclareix aquesta antiga alumna. Un màster que Ana Mar recomana "sense cap dubte". Des del punt de vista de José Vila-Belda, aquest màster para està especialment recomanat per a "tot no economista interessat temes de desenvolupament econòmic, globalització i desigualtat. També li'l recomane a economistes amb interès en economia del desenvolupament des d'una perspectiva històrica i global". 

"Cercava una formació que fóra més enllà, que em permetera conèixer el funcionament de l'economia, de la interacció entre els països i el paper de les institucions"


L'equilibri entre la càrrega teòrica i les pràctiques és un punt essencial per a qualsevol estudiant de màster, que desitja posar en pràctica tot allò que aprèn en els seus estudis. Vila-Belda ho té clar, les pràctiques van ser un punt essencial durant la seua formació en aquest màster. "Les pràctiques professionals van ser una oportunitat clau per a la meua, en permetre'm adquirir experiència en recerca econòmica", explica aquest titulat. 

Però, què destacarien Ana Mar i José de la seua experiència en el Màster Oficial en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica? "La seua èmfasi en aspectes d'història econòmica, economia internacional i la relació entre globalització i desigualtat. Aquests temes aporten coneixements i eines conceptuals clau per a entendre molts dels debats sobre desenvolupament econòmic i globalització", aclareix José Vila-Belda. 

Una formació universitària amb eixides professionals reals. Vila-Belda va iniciar, a través de les pràctiques professionals, la seua carrera en recerca econòmica en l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE). "Un camp en el qual avui seguiscexercint", explica aquest antic alumne.