Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica Logo del portal

Desenvolupament econòmic a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia
 • Quatrimestre: Segon Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: L'assignatura Desenvolupament Econòmic a Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica analitza des d'una perspectiva comparada l'evolució econòmica d'Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica. L'assignatura pretén d'una banda, identificar els principals factors de creixement i d'endarreriment que han actuat en aquests casos concrets i per un altre, oferir una perspectiva general sobre la situació econòmica d'aquestes zones. D'aquesta manera l'alumne aprendrà a identificar els principals problemes econòmics d'aquestes regions i dissenyar les diferents mesures de política econòmica que podrien solucionar aquests problemes.
 • Professors: Mª Ángeles Pons i Salvador Calatayud
Globalització, deslocalització i desigualtat
 • Quadrimestre: Primer Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: El procés actual de globalització ha provocat un augment de la interdependència entre les economies nacionals i ha modificat la posició de cadascuna d'elles en l'economia mundial. La desindustrialització de les economies avançades que pot ser vinculada a la mateixa suposa un fenomen que, sense ser nou, pot aconseguir unes proporcions desconegudes fins ara, amb clares implicacions sobre la productivitat agregada de les mateixes i el bienestar.al mateix temps, el nou context mundial suposa noves possibilitats de creixement i desenvolupament per als països de baixa renda per habitant, com mostren els casos de Xina i Índia. Aquests canvis tenen clares implicacions sobre el benestar, tant de cada país com del conjunt de la població mundial, en modificar profundament la distribució de la renda afectant amb açò a la pobresa i la desigualdad.el objectiu de l'assignatura és dotar als estudiants dels instruments necessaris per a la comprensió del fenomen de la globalització econòmica i de les seues implicacions tant per a les economies avançades com per a les subdesenvolupades.
 • Professors: Daniel Tirado i Joaquin Cuevas
Alimentació i agricultura al món
 • Quadrimestre: Primer Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: L'assignatura ofereix una visió global de grans problemes relacionats amb les necessitats alimentàries i les transformacions agràries i de la societat rural en el món. La cronologia abasta des de mitjan segle XX fins al moment actual i inclou algunes perspectives d'evolució en el futur immediat a partir de les previsions i càlculs que duen a terme els organismes internacionals especialitzats en aquests temes. L'àmbit espacial d'estudi ho constitueixen els *paises no desenvolupats, on les qüestions agrària i alimentària tenen una major transcendència i constitueixen un factor decisiu per a les seues possibilitats de desenvolupament.
 • Professor: Salvador Calatayud.