Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

La Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster acordarà la selecció de possibles candidats d'acord amb el criteri següent:

  1. EXPEDIENT ACADÈMIC: Només s'explicarà el que corresponga a la titulació amb què s'accedeix. A l’hora de baremar es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient i les notes obtingudes en les assignatures directament relacionades amb la matèria del màster. Fins un màxim 10 punts.
  2. TITULOS AFINS: Es computaran altres diplomatures, llicenciatures i doctorats en altres disciplines diferents a la que s'utilitza per accedir al màster, i també altres màsters. Fins un màxim 5 punts.
  3. PERFIL: Cursos d'especialització diferents als anteriors (es tracta d'assistència a congressos, seminaris, cursos de títol propi, d'extensió, etc., realitzats durant o després de la llicenciatura, i relacionats amb el màster). Fins un màxim de 5 punts.
  4. BEQUES FPU o assimilades: Fins un màxim de 5 punts.
  5. TREBALLS D'INVESTIGACIÓ: Tesi, tesines en altres titulacions afins; treballs de fi de carrera, publicacions relacionades amb el Màster o la llicenciatura d'accés al mateix, tasques desenvolupades en contractes i projectes I+D relacionats amb el Màster, etc. Fins a un màxim 5 punts.
  6. IDIOMES ACREDITATS: Fins a un màxim de 5 punts.
  7. HAVER FINALITZAT LA LLICENCIATURA D'ACCÉS AL MÀSTER EN ELS CINC ANYS ANTERIORS A LA INSCRIPCIÓ EN EL MÀSTER: L'objectiu últim d'este criteri és facilitar, buscant el lògic equilibri entre joventut i experiència i sempre atenent a la capacitat professional, l'accés al títol de Doctor dels jóvens professionals que, per tal condició, compten objectivament amb un currículum més reduït que el que puga tindre persones amb més temps en l'exercici professional. Fins a un màxim de 5 punts.
  8. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN MATÈRIA AFÍ. Fins a un màxim de 5 punts
  9. ALTRES MÉRITS: premi extraordinari de llicenciatura (per la qual s'accedix) o assimilats; altres premis de reconegut prestigi afins al Màster o a les titulacions computades, etc. Màxim de 5 punts.
  10. ENTREVISTA PERSONAL (cas de ser necessària). Màxim de 5 punts.

Total: 50 punts màxim.