Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2217

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Semi-presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mudej

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Carlos Esplugues Mota (Director)
Silvia Barona Vilar
Elena Martínez García
Francisco González Castilla
Mario Clemente Meoro
Enrique Esbert Torres (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El Màster universitari en Dret, Empresa i Justícia de la Universitat de València (Espanya) constituïx una proposta acadèmica única a Espanya, totalment adaptada a les necessitats materials i temporals del modern professional del Dret, especialment de l'iberoamericà. A través d'un programa multidisciplinari que es pot cursar en un o dos cursos acadèmics, a voluntat de l'alumne, i d'un claustre de primer nivell, el Màster posa a l'estudiant en contacte directe amb les últimes tendències legals en l'àmbit del Dret de l'empresa i dels negocis interns i internacionals. I ho fa tant des d'una perspectiva d'anàlisi comparat de la regulació substantiva de l'activitat empresarial com d'evitació i resolució dels complexos litigis susceptibles de sorgir en la pràctica diària, especialment d'aquells alternatius a la justícia estatal: mediació, arbitratge, conciliació... El Màster combina la formació presencial i online i està específicament pensat per a professionals inquiets i ambiciosos que desitgen combinar la seua activitat professional diària -acadèmics, jutges, abogados...- amb l'accés a una formació global i crítica en un sector estratègic. El Màster conjuga la formació d'excel·lència en coneixements substantius amb la preparació metodològica imprescindible per a optar a l'elaboració d'una tesi doctoral. En este sentit, no sols permeta a l'alumne conéixer els sectors més rellevants de la dimensió jurídica de l'activitat econòmica empresarial i les seues grans tendències de desenrotllament. Sinó que li obri la possibilitat de dominar les fonts normatives i documentals necessàries per a articular un discurs crític i estructurat sobre esta, i per a comunicar-ho i argumentar-ho en forma oral i escrita amb un alt nivell d'especialització i profunditat, i amb una tècnica depurada. El Màster habilita per a accedir al programa de Doctorat de la Facultat de Dret de la Universitat de València.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis jurídics, Ciència política i Criminologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Carlos.Esplugues@uv.es