Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

El Màster Universitari en "Derecho, Empresa i Justicia", compta amb una càrrega lectiva de 60 CRÈDITS ECTS i té com a objectiu oferir als alumnes que ho cursen un coneixement avançat i profund en un sector estratègic, complex i canviant del Dret que es caracteritza, a més, per la seua condició interdisciplinària. El Màster busca fer possible que aquells professionals del Dret que desitgen iniciar-se o aprofundir en l'activitat investigadora puguen fer-ho amb un programa que tant quant al temps com al contingut s'adequa plenament a ells: en este sentit, és un programa semipresencial que combina l'ensenyança online amb els estudis presencials.

El programa està obert a advocats, notaris, jutges, registradors, llicenciats en Dret, funcionaris, professionals del Dret tant nacionals com estrangers que desitgen adquirir coneixements punters en el sector del Dret econòmic i empresarial; un sector d'enorme rellevància dotat d'especial transcendència per al desenrotllament econòmic i jurídic de la sociedad.está orientat a oferir coneixements avançats i interdisciplinaris en un sector estratègic, complex i canviant del Dret. El Màster facilita la iniciació o aprofundiment en l'activitat investigadora a acadèmics i professionals del Dret nacionals i estrangers en un àmbit punter del Dret d'essencial transcendència per al desenrotllament econòmic i jurídic de la societat.

El Màster és un programa d'excel·lència, pioner a Espanya en els seus plantejaments substantius i temporals. L'aproximació interdisciplinària i dinàmica que caracteritza a les ensenyances del Màster permet a l'alumne l'adquisició dels coneixements i capacitats necessàries per a abordar amb èxit problemes legals complexos des de distintes perspectives jurídiques, a través d'un discurs crític, flexible, solvent i d'excel·lència. L'objectiu, en suma, és formar líders jurídics; acadèmics i investigadors de primera línia capaç d'aproximar en profunditat les més complicades qüestions jurídiques actuals des d'una perspectiva flexible i transversal, posant en connexió les distintes branques de l'ordenament jurídic i sent conscients del caràcter unitari del dret en el seu conjunt, amb la qual cosa s'afavorix una visió integral i integradora de distints àmbits sectorials d'avantguarda de la realitat jurídica actual.

El Màster combina els coneixements substantius amb la formació metodològica i investigadora necessària per a iniciar l'elaboració d'una Tesi Doctoral. En este sentit, la superació dels 60 crèdits i l'obtenció del títol de Màster Universitari en "Derecho, Empresa i Justicia" per la Universitat de València habilita per a sol·licitar i si és el cas accedir directament al Programa de Doctorat de la Facultat de Dret de València i començar l'elaboració de la tesi doctoral. I després de la defensa amb èxit de la mateixa, a la posterior obtenció del títol de Doctor per la nostra prestigiosa Universitat.