Logo de la Universitat de València Logo Màster en Economia Social ( Cooperatives i entitats no lucratives) Logo del portal

La filosofia del Màster en Economia Social és formar professionals capacitats per realitzar les seves activitats en el camp de l'Economia Social i Cooperativa , amb un doble caràcter : primer, millorar els nivells de capacitació dels professionals que actualment estan exercint el seu treball en aquest tipus de organitzacions , i segon , formar nous professionals ( titulats universitaris ) que estiguen disposats a treballar en aquestes organitzacions .

L'objectiu general del Màster en Economia Social és la capacitació de professionals i investigadors en Economia Social en les dues vessants , la de Cooperatives i Societats Laborals i la d'Entitats No Lucratives , mitjançant l'estudi dels múltiples àmbits que constitueixen el funcionament d'aquesta classe d'entitats . Té una doble finalitat :

  • Com Màster Professional , està dirigit a la formació de personal que està exercint el seu treball en entitats de l'Economia Social i necessita millorar ; ja titulats / es universitaris / es que desitgen integrar-se en empreses de l'Economia Social .
  • Com Màster Investigador ( Doctorat ) , està dirigit a titulats / des universitaris / es que desitgin formar-se en temes de recerca relacionats amb l'Economia Social .

La Comunitat Valenciana és una de les comunitats de l'Estat Espanyol amb més nombre d'aquest tipus d'organitzacions , especialment pel que fa a cooperatives agràries , cooperatives de crèdit , cooperatives de treball associat , societats laborals , empreses d'inserció , associacions i fundacions , etc . En aquest sentit , el Màster , a través del IUDESCOOP i del CIRIEC -Espanya , manté una relació constant i estreta amb un nombre significatiu d'aquestes entitats i amb les seves associacions representatives , tant a nivell professional com a nivell investigador. Aquestes relacions es tradueixen en :

  • Participació de professionals de reconegut prestigi en el camp de l'Economia Social a les activitats docents del màster : professors del màster i participació en seminaris i jornades .
  • Possibilitat de fer les pràctiques del màster en organitzacions de l'Economia Social , tutoritzats pels professionals i directius que gestionen aquestes empreses .
  • Realització dels treballs de recerca del màster enfocats a casos reals d'organitzacions de l'Economia Social