Logo de la Universitat de València Logo Màster en Economia Social ( Cooperatives i entitats no lucratives) Logo del portal

Denominació:
Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)

Organització:
Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa IUDESCOOP de la Universitat de València

Directors del Màster:
Teresa Savall Morera i Rubén Cuñat Giménez

Durada:
60 crèdit ECTS (un curs acadèmic a temps complet: 1.500 hores de treball de l'estudiant).
També es pot realitzar el Màster a temps parcial en dos anys (30 crèdits per any).

Tipus d'ensenyament:
Modalitat presencial.

Enfocament:
L'estudiant del Màster obtindrà coneixements i capacitats per a l'Administració i Direcció de Cooperatives i Entitats No Lucratives de l'Economia Social en el seus diferents àmbits: econòmic, jurídic, fiscal, comptable, laboral, estratègic, comercial, de recursos humans, financer, etc.; i per a les diferents classes d'organitzacions que conformen l'Economia Social. L'estudiant podrà elegir entre dues especialitats: l'Especialitat en Cooperatives i Societats Laborals i l'Especialitat en Entitats No Lucratives. Haurà de cursar 30 crèdits de caràcter acadèmic (obligatoris) i 24 crèdits de caràcter professional (l'especialitat de 15 crèdits més les pràctiques professionals de 9 crèdits), a més dels 6 crèdits del Trebal Fi de Màster.

Una vegada realitzats els 60 crèdits del Màster, l'estudiant podrà fer el Doctorat en Economia Social.

Idioma en que s'imparteix:
Castellà

A qui va dirigit el Màster:
Dos són el públic objectiu del Màster en Economia Social:

  • Professionals i directius de les empreses i entitats de l'Economia Social i Cooperativa disposats a millorar els seus nivells de formació i a reciclar-se.
  • Estudiants universitaris (amb un títol de grau o llicenciatura) que desitgen especialitzar-se en l'àmbit de l'Economia Social.

Pràctiques professionals en empreses d'Economia Social:
El Màster inclou un mòdul de pràctiques externes, mitjançant el qual l'estudiant podrà realitzar 9 crèdits (250 hores) en una empresa o entitat de l'Economia Social amb les quals la Universitat de València manté convenis de col·laboració. Els professionals que relitzen el Màster, podràn optar per l'Autopracticum, és a dir, es computaràn com nombre d'hores de les pràctiques en empreses, les que realitzen a la pròpia empresa on desenvolupen el seu treball.

Mobilitat i intercanvi d'estudiants i professors:
L'estudiant tindrà la possibilitat de realitzar algunes assignatures del Màster en altres universitats que ofereixen un màster de características similares. De la mateixa manera, el màster acceptará professors d'eixes universitats per a impartir alguna assignatura o seminaris en el nostre màster.

El Màster manté una doble titulació en Economia Social amb la Universidad de Bolonia a partir del curs 2013-14. Veure més detalls en la pestanya corresponent a la doble titulació en Economia Social.

Açò serà possible gràcies a la col·laboració que l' IUDESCOOP manté amb la Xarxa ENUIES i la Xarxa RULESCOOP, de la qual formen part les següents universitats. Xarxa ENUIES: Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad CEU-San Pablo de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Zaragoza, Universidad Católica de Ávila, Universidad Politécnica de Cartagena, etc.

Xarxa RULESCOOP: Universidad de Costa Rica, Universidad do Vale do Sinos (Brasil), Universidad de la República de Uruguay, Universidad Complutense de Madrid, Università di Roma Tre, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Universidad del País Vasco, Université de la Bretagne Occidental (Francia), Universidad de Chile, etc.

Borsa d'ocupació:
L'estudiant que finalitze el màster amb èxit (en el seu perfil acadèmic-professional), podrà entrar a formar part de la borsa d'ocupació gestionada pel IUDESCOOP i en la que participen un nombre important d'empreses cooperatives i entitats de l'Economia Social.

També es celebraran durant el mes de maig, unes jornades sobre Eixides Professionals des de l'Economia Social.

Vinculació investigadora amb el IUDESCOOP i el CIRIEC-España:
L'estudiant que finaltze el màster amb èxit (en el seu perfil acadèmic-investigador) podrà seguir vinculat amb l'IUDESCOOP a través del seu Portal formatiu (exclusiu per a exalumnes dels cursos de postgrau de l'IUDESCOOP), així com amb el CIRIEC-España, podent assistir i participar en els diferents esdeveniments científics i investigadors que aquesta organització realitza (Jornades Nacionals d'Investigadors en Economia Social i Cooperativa, Congrés Internacional del CIRIEC, Seminaris, etc.).