University of Valencia logo Logo Master's Degree in Environmental Engineering Logo del portal

Avís important per al curs 2020-2021

  • October 1st, 2020
Avís important per al curs 2020-2021

A causa de les circumstàncies derivades de l'impacte de la COVID-19 el Màster Interuniversitari en Enginyeria Ambiental informa que per al curs 20/21:

  • La modalitat docent serà presencial sempre que les condicions sanitàries ho permeten.
  • Es disposa d'aules i laboratoris preparats per a impartir la docència presencial assegurant el distanciament social.
  • En cas de semipresencialitat , es prioritzarà la docència presencial per a les pràctiques de laboratori, pràctiques externes i avaluació.
  • Si fora necessari, el professorat disposa d'experiència, eines i materials per a garantir la docència no-presencial de les classes de teoria, pràctiques d'informàtica i pràctiques de laboratori.

Les mesures adoptades en el Màster en Enginyeria Ambiental permeten assegurar que el títol s'impartirà íntegrament, incloent el Treball Fi de Màster.