University of Valencia logo Logo Master's Degree in Environmental and Territorial Management Techniques Logo del portal

Facultat de Geografia i Història
Universitat de València
Avda. Blasco Ibáñez, 28
46010 València

Telephone: 963 983 632 (telephone office) / 963 864 723 (reception)
Fax: 963 864 234
E-mail: fac.geografia.i.historia@uv.es