Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

La Revista de Filologia Espanyola ressenya un llibre del grup HISLEDIA

  • 31 de maig de 2016
Image de la noticia

La prestigiosa publicació centenària ha analitzat l'obra "Història de la pronunciació de la llengua castellana", dirigida i redactada per diversos professors del Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats.

La ressenya està disponible (de moment, solament per a subscriptors) en aquest enllaç. Forma part del Volum 95 de la publicació (segon tom de l'any 2016).

L'obra ressenyada, Història de la pronunciació de la llengua castellana (2013, València, Université de Neuchâtel/Tirant Humanitats), està editada per M.ª Teresa Echenique Elizondo, professora del Màster Universitari en Estudis Hispànics (assignatura L'espanyol en contacte amb les llengües peninsulars (present i passat), mòdul "Dialectos i sociolectos de l'espanyol: present i passat"), i Francisco Javier Satorre Grau, tots dos deixebles de Rafael Lapesa. Es tracta d'un extens estudi sobre la transformació de la pronunciació de la llengua castellana des de l'obra de Nebrija fins als nostres dies que compta amb treballs d'altres professors del màster (M.ª José Martínez, Mercedes Quilis, Amparo Ricós), pertanyents com els editors al grup HISLEDIA.

Aquest grup de recerca (acrònim d'Història i Historiografia de la Llengua Espanyola en la seua Diacronia) estudia l'evolució de la llengua castellana "en contacte amb altres modalitats lingüístiques peninsulars".

En l'actualitat, el grup està desenvolupant el projecte FRASLEDIA (Fraseologia de la llengua castellana en la seua diacronia: des dels orígens al segle XVII). Aquest projecte, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat per a Projectes I D dins del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència (FFI2013-44682-P), està dirigit i coordinat per la Dra. M.ª Teresa Echenique i la Dra. M.ª José Martínez, Catedràtiques de Llengua Espanyola de la Universitat de València i, com hem esmentat anteriorment, part del professorat del màster (La llengua espanyola i el seu estudi a través dels temps, assignatura impartida per ambdues).

Abans, el grup HISLEDIA va desenvolupar també el projecte Hisprocast (Història de la Pronunciació Castellana), amb l'objectiu de "construir en forma actualitzada els canvis habidos en la pronunciació de la llengua castellana des de l'època medieval a la contemporània" i en el qual s'inscriu la publicació ressenyada. També va rebre finançament estatal, en aquest cas del Ministeri de Ciència i Innovació.

L'accés sense restriccions als continguts de Revista de Filologia Espanyola es facilita als sis mesos de la publicació de cada tom. Tots els nombres de la revista des de 1954 (Vol. 38) estan disponibles en versió digital en la seua pàgina web.