Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

La Facultat d'Economia de la Universitat de València, líder en investigació a Espanya

Vicente Esteve imparteix l'assignatura d'Entorn Econòmic en el Màster en Finances Corporatives. És Catedràtic d'Economia en la Universitat de València i investigador associat en l'Institut Universitari d'Anàlisi Econòmica i Social de la Universitat d'Alcalá.

Visita el seu blog en http://vicenteesteve.blogspot.com/

15 de de setembre de 2021

Una de les variables clau per a poder triar una Facultat i una Universitat hauria de ser sens dubte el nivell científic del seu professorat, per la qual cosa indicadors de la "qualitat" de les publicacions d'investigadors i professors, passaran a un nivell més que rellevant. Els rànquings internacionals d'universitats són també importants per diversos motius. A més de l'evident prestigi internacional, són fonamentals pels importants avantatges econòmics que això pot portar en un moment en el qual els plans autonòmics, nacionals i europeus de suport a les universitats (fons d'investigació per als professors, incentius econòmics als millors professors, ...) haurien de tindre un clar objectiu: premiar l'excel·lència. I l'excel·lència es quantifica en aquesta mena de llistats (agrade o no agrade), entre una altra mena de coses.

En relació a aquest tema, s'ha publicat recentment el rànquing University Ranking by Academic Performance (URAP) corresponent a l'any 2021. URAP és una organització sense fins de lucre que es va establir en l'Institut d'Informàtica de la Universitat Tècnica d'Orient Mitjà (Middle East Technical University) de Turquia en 2009.

El Rànquing Mundial URAP 2020-2021 es basa en 6 indicadors de rendiment acadèmic. Atés que URAP és una classificació d'universitats a escala mundial basada en el rendiment acadèmic, les publicacions constitueixen la base de la metodologia de classificació. S'utilitzen com a indicadors tant la qualitat com la quantitat de publicacions i l'acompliment de la col·laboració internacional en investigació. En el rànquing s'inclouen dades sobre 3.000 instituts d'educació superior de 90 països i abasta aproximadament el 12% de totes les universitats del món, la qual cosa el converteix en un dels sistemes de classificació universitària més complets.

El proveïdor de dades bibliomètriques és la base de dades de revistes científiques Web of Science-JCR de Clarivate Analytics. El màxim de puntuació és 600 punts. La puntuació final és ponderada d'acord amb  els següents indicadors:

  • Articles (21%): és una mesura de la productivitat científica actual que inclou articles publicats i indexats per Web of Science i llistats per Incites. El número d'article cobreix articles, revisions i notes.
  • Cites (21%): és una mesura de l'impacte de la investigació i s'avalua en funció del nombre de cites rebudes dels articles publicats i indexats per Web of Sciences. S'exclouen les autocites.
  • Documentació total (10%): és la mesura de la sostenibilitat de la productivitat científica i es presenta pel nombre total de documents que cobreix tota la literatura acadèmica, incloent-hi documents de conferències, ressenyes, cartes, discussions, guions, a més d'articles de revistes publicats durant un període de 5 anys.
  • Impacte total dels articles - AIT (18%): productivitat científica corregida per CPP (normalitzat per les publicacions de la institució respecte a la mundial en 23 camps) en un període de 5 anys. La relació entre el CPP de la institució i el CPP mundial indica si la institució està rendint per damunt o per davall de la mitjana mundial en aquest camp.
  • Impacte total de les cites-CIT (15%): impacte de la investigació corregida per CPP (normalitzat per cites de les publicacions de la institució respecte a la mundial en 23 camps) en un període de 5 anys. La relació entre el CPP de la institució i el CPP mundial indica si la institució està rendint per damunt o per davall de la mitjana mundial en aquest camp.
  • Col·laboració Internacional (15%): es basa en el nombre total de publicacions realitzades en col·laboració amb universitats estrangeres durant 5 anys.

Els indicadors, les fonts de dades i la duració de la cobertura del rànquing URAP 2020-2021 es resumeixen en la següent taula.

URAP

El rànquing inclou els articles publicats en revistes que se situen dins del primer, segon i tercer quartil en termes del seu Factor d'Impacte de la revista dins de les seues respectives àrees temàtiques.

La Facultat d'Economia de la Universitat de València se situa líder en investigació a Espanya en tres matèries del rànquing internacional URAP: (1) Comerç, Gestió, Turisme i Serveis (135 a nivell mundial); (2) Economia (118 a nivell mundial); (3) Negocis (91 a nivell mundial).

En els dos primers quadres (fer clic sobre el mateix per a veure-ho més gran) apareix el rànquing de les 10 primeres Facultats d'Economia a Espanya i a nivell internacional en la matèria d'Economia (Economics).

Aquest rànquing està liderat en el top 10 a Espanya per la Universitat de València, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Navarra (privada), la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Pel que respecta al rànquing a nivell mundial, el mateix està encapçalat per Harvard University, London School of Economics, University of Oxford, Stanford University i University of Califòrnia at Berkeley.


 

En el tercer i quart quadres apareix el rànquing de les Facultats d'Economia a Espanya (només estan les que compleixen les condicions) i a nivell internacional en la matèria de Negocis (Business).

Aquest rànquing està liderat a Espanya per la Universitat de València, la Universitat Ramon Llull de Barcelona (privada), la Universitat de Navarra (privada), ESADE de la Universitat Ramón Llull de Barcelona (privada) i la Universitat de Granada.

Pel que respecta al rànquing a nivell mundial, el mateix està encapçalat per Erasmus University Rotterdam, Harvard University, Hong Kong Polytechnic University, Copenhagen Business School i Arizona State University.

En els dos últims quadres apareix el rànquing de les 10 primeres Facultats d'Economia a Espanya i a nivell internacional en la matèria de Comerç, Gestió, Turisme i Serveis (Commerce, Management, Tourism and Services).

Aquest rànquing està liderat en el top 10 a Espanya per la Universitat de València, la Universitat de Granada, la Universitat de Sevilla, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Navarra (privada).

Pel que respecta al rànquing a nivell mundial, el mateix està encapçalat per Hong Kong Polytechnic University, Tsinghua University, Erasmus University Rotterdam, National University of Singapore i Pennsylvania State University.