Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

L’estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball de fi de màster davant el corresponent tribunal avaluador en les condicions que establisca la comissió de coordinació acadèmica del màster.

La defensa es realitzarà dintre del curs acadèmic en el que l’alumne s’ha matriculat.

El treball de fi de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.

Per a la primera convocatòria s'estableixen els següents períodes de defensa:

  • De l'1 d'octubre al 30 de novembre.
  • De l'1 de desembre al 31 de gener.
  • De l'1 de febrer al 31 de març.
  • De l'1 d'abril al 31 de maig.
  • De l'1 de juny al 25 de juliol.

Per a la segona convocatòria s'estableix un període de defensa:

  • De l'1 al 25 de setembre

La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa s'arreplegarà en una acta conjunta que es generarà per la secretaria del centre i que haurà d’estar emplenada abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període.