Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

Beques d'Introducció a la Recerca per a estudiants universitaris “JAE Intro ICUs - CSIC” en l'IFIC

  • 16 de maig de 2021
Image de la noticia

L'Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del CSIC i la Universitat de València, oferta fins a 7 beques de col·laboració dirigides a estudiants de el Màster en Física Avançada o equivalent (veure convocatòria) que desitgen fer el seu Treball Fi de Màster en l'IFIC durant el curs 2021-2022. Fins a tres d'aquestes beques hauran de desenvolupar-se en el Departament de Física Experimental de l'IFIC, fins a tres en el Departament de Física Teòrica de l'IFIC i fins a tres en aplicacions de Física Nuclear i de Partícules.

Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de les sol·licituds és des que es publique la convocatòria en la pàgina web del CSIC fins al 31 de maig de 2021.

Requisits dels sol·licitants:
Estar cursant en el moment de la sol·licitud o haver finalitzat els estudis de Llicenciatura o Grau en la branca de coneixement de Ciències en el curs acadèmic 2019-2020 o posterior, i no estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol de Doctor.
Acreditar una nota mitjana de grau o llicenciatura, igual o superior a 8 en una escala decimal de 0-10 i amb 2 decimals, en el moment d'acceptació de la beca pel beneficiari.
Pre-admissió, admissió o matriculació per al curs acadèmic 2021-2022 en el Màster Universitari oficial en Física Avançada en alguna de les següents especialitats: Física Nuclear i de Partícules o Física Teòrica, impartit per la Universitat de València, en col·laboració amb l'IFIC, o en un Màster similar on impartisquen docència professors o investigadors de l'IFIC.
 

Durada:
La durada i el període de la beca serà de nou mesos consecutius, de setembre de 2021 a maig de 2022.

Import de l'ajuda:
6.750 euros fraccionats en 9 mensualitats de 750 euros.

Més informació en:

https://webific.ific.uv.es/web/practicas21

https://sede.csic.gob.es/intro2021icu

 

 

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, oferta hasta 7 becas de colaboración dirigidas a estudiantes del Máster en Física Avanzada o equivalente (ver convocatoria) que deseen hacer su Trabajo Fin de Máster en el IFIC durante el curso 2021-2022. Hasta tres de estas becas deberán desarrollarse en el Departamento de Física Experimental del IFIC, hasta tres en el Departamento de Física Teórica del IFIC y hasta tres en aplicaciones de Física Nuclear y de Partículas.

Plazo de solicitud:

El plazo de presentación de las solicitudes es desde que se publique la convocatoria en la página web del CSIC hasta el 31 de mayo de 2021.

Requisitos de los solicitantes:

  • Estar cursando en el momento de la solicitud o haber finalizado los estudios de Licenciatura o Grado en la rama de conocimiento de Ciencias en el curso académico 2019-2020 o posterior, y no estar en posesión o disposición legal de obtener un título de Doctor.
  • Acreditar una nota media de grado o licenciatura, igual o superior a 8 en una escala decimal de 0-10 y con 2 decimales, en el momento de aceptación de la beca por el beneficiario.
  • Pre-admisión, admisión o matriculación para el curso académico 2021-2022 en el Máster Universitario oficial en Física Avanzada en alguna de las siguientes especialidades: Física Nuclear y de Partículas o Física Teórica, impartido por la Universidad de Valencia, en colaboración con el IFIC, o en un Máster similar donde impartan docencia profesores o investigadores del IFIC.

Duración:

La duración y el periodo de la beca será de nueve meses consecutivos, de septiembre de 2021 a mayo de 2022.

Importe de la ayuda:

6.750 euros fraccionados en 9 mensualidades de 750 euros.Más información en: