Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

La seqüència temporal proposada per a la realització de les matèries es mostra a la taula següent:

Física Teòríca

Setembre Octubre Novembre Decembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
  T.Q. de Camps I  
  Partícules Elementals  
  T.Q. de Camps II  
  Interaccions Electro-febles  
  Interaccions Fortes  

Astrofísica

Setembre Octubre Novembre Decembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
  Astrofísica Estel·lar  
  Astrofísica Observacional  
  Relativitat General  
  Cosmologia  

Física Nuclear i de Partícules

Setembre Octubre Novembre Decembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
  Física de Partícules Experimental  
  Física Nuclear Experimental  
  Tècniques Experimentals en Física Nuclear i de Partícules  
  Aplicacions Mèdiques de la Física Nuclear i de Partícules  

Fotònica

Setembre Octubre Novembre Decembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
  Fonaments de Optoelectrònica  
  Materials i Dispositius Optoelectrònics  
  Òptica no Lineal i Làsers  
  Instrumentació Òptica Avançada  
  Fibres Òptiques: Guiat i Dispositius  
  Cristalls Fotònics i Polsos Òptics  
  Complementos de Investigación
  Treball fi de Màster

Atès que els estudiants han de cursar 36 ECTS optatius durant el primer quadrimestre, la durada del mateix serà lleugerament superior a la normal, començant en la tercera setmana de setembre i acabant en la tercera setmana de febrer, de manera que es puguin comptabilitzar 18 setmanes lectives.