Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

Antecedents

La primera definició d'una figura professional denominada Agent d'Igualtat podem trobar-la en 1985 en un Seminari organitzat pel Centre Europeu per al desenvolupament de la Formació Professional. En aquest seminari ja es va afirmar la necessitat sobre una formació universitària anterior (llicenciatura, diplomatura) un complement formatiu referit a:

  • Coneixements jurídics, econòmics, sociològics i de gestió.
  • Estudis sobre el feminisme.
  • Disseny i maneig de de projectes d'acció positiva i tècniques d'avaluació.
  • Coneixements sobre la comunicació humana.

Posteriorment l'any 1991 l'Institut de la Dona va debatre en la seua reunió anual la intervenció de l'Agent d'Igualtat en el local, comptant amb algunes publicacions anteriors com a “Guia didàctica: Assessores per a la Igualtat”.

Alguns països de l'entorn Europeu ja havien començat a regular aquesta figura professional. En 1994 la Classificació Nacional d'Ocupacions de l'INEM arreplega aquest tipus de figura professional, diferenciant entre Agent d'Igualtat i Promotora d'Igualtat d'Oportunitats en funció de la formació universitària. En aquests anys diferents Administracions Locals han anat incorporant professionals d'aquest tipus a les seues plantilles laborals.

L'any 2004 va ser un any prolix en trobades i congressos sobre el perfil de l'Agent d'Igualtat. Es realitza a Pontevedra el I Congrés d'Agents d'Igualtat en el mes d'octubre. En el mateix mes se celebra el I Congrés de Castella-Lleó d'Agents d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones. Simultàniament es creen Associacions Professionals d'Agents d'Igualtat en les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Comunitat Valenciana, Balears, Castella–La Manxa, Navarra, Madrid, Castella-Lleó i Andalusia. En paral·lel s'inicia un procés de configurar una Federació Estatal d'Associacions d'Agents d'Igualtat.

A la Comunitat Valenciana a través d'una iniciativa NOW promoguda per la Direcció general de la Dona, la Universitat de València forma a la primera promoció d'Agents d'Igualtat l'any 1998.

La primera promoció de la qual ixen titulades 27 estudiants constitueixen la primera xarxa d'atenció pública a la igualtat de les dones a la Comunitat Valenciana.
Des d'aqueix any fins al 2005 es van realitzar sis edicions formant un total de 135 Agents d'Igualtat dels quals solament un és del sexe masculí.