Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

Objectiu del màster

Formació de professionals experts/es en Estudis de Gènere per a dissenyar i implementar polítiques amb perspectiva de gènere així com obrir nous camps de coneixement en l'estudi de les relacions de gènere per a l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació.

La interdisciplinarietat entre i dins de les assignatures del màster és un aspecte clau per a una adequada formació. Es contempla la perspectiva de gènere a través de diferents camps disciplinars com el dret, la sociologia, l'economia, la psicologia, la filosofia, la història i les ciències de la salut, entre uns altres.

La transposició pràctica del principi de transversalitat de gènere a la formulació i implementació de polítiques socioeconòmiques i al desenvolupament de polítiques d'igualtat requereix la formació de professionals expertes en el seu vessant aplicat. La necessària reflexió teòrica sobre les desigualtats de gènere va estretament unida a un examen de la realitat i una anàlisi de les pràctiques concretes per a combatre aquestes desigualtats. D'ací la seua aplicabilitat com a element essencial d'aquest màster.